Får fritak fra verv

Indre Fosen kommunestyre har gitt tre politikere fritak fra verv.

Indre Fosen kommunestyre. 

Nyheter

Tore Dyrendahl, som representerer Miljøpartiet De Grønne, har søkt om fritak fra sine verv i Indre Fosen kommune begrunnet med at han har meldt utflytting fra kommunen.

I inneværende valgperiode er han tredje varamedlem til kommunestyret og fjerde varamedlem til oppvekstutvalget. Han er også medlem i samarbeidsutvalget i Fevåg barnehage og varamedlem i samarbeidsutvalget i Fevåg/Hasselvika skole.

Nye folk

Etter Dyrendahls fritak rykker Magne Catrinus Hoem opp til tredje varemedlem i kommunestyret. Line Leira (H) blir nytt medlem i samarbeidsutvalget for Fevåg barnehage. Anne Kirkeby blir nytt varamedlem i samarbeidsutvalget for Fevåg/Hasselvika skole.

Forlenget permisjon

Sigurd Saue (SV) har søkt og fått innvilget forlenget permisjon fra alle sine verv fram til 30.06.2018. Varamedlemmer som er valgt og supplert som følge av Saues permisjon fortsetter i sine verv ut hans permisjonstid. Saue er blant annet fast kommunestyrerepresentant.

Habilitetsproblematikk

Merethe Kopreitan Dahl (Ap) har søkt om fritak fra sine verv ut inneværende valgperiode begrunnet i det ansettelsesforholdet hun har i Indre Fosen kommune med tilhørende habilitetsproblematikk i forhold til sitt politiske virke.  Dahl er avdelingsleder i personal- og kommunikasjonsavdelingen i Indre Fosen kommune.

Frode Hammervold (Ap) er valgt til nytt fast medlem av kommunestyret og fast medlem i kulturutvalget i Dahls permisjonstid.  Viggo Lian er valgt til nytt medlem i formannskapet.

LES OGSÅ: Siste kommunestyre for Ove