Får over en million til å sette istand treferja

Riksantikvaren bevilger 1 251 732 kroner til istandsetting av den gamle Stoksundferja, som ble bygget i 1963 og gikk i samband mellom Revsnes–Stokkøy–Linesøy og senere Barøy – Lauvøy – Lysøysund.

Den gamle Stoksundferja får 1,25 millioner kroner over statsbudsjettet for 2018. Fiskebåten Hermes, som Museumslaget Staværingen eide i to tiår får også over 500 000 kroner i støtte.  Foto: Terje Dybvik

Stoksundferja er på 58 bruttotonn, er17,92 meter lang og 6,28 meter bred.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

– Fartøyvernet er helt avhengig av den fantastiske jobben som de frivillige gjør. De er også med på å holde i hevd tradisjonell maritim kunnskap som i dag er borte fra utdanning og arbeidsliv, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding i forbindelse med tildelingen.

I dag er det omkring 250 fartøy på Riksantikvarens verneliste.

I år får 50 av dem tilskudd over statsbudsjettet på totalt 61,8 millioner kroner.

Over én million av dem går til istandsetting av Stoksundferja.

Tøff konkurranse

Riksantikvaren fikk inn søknader om støtte fra 146 av de vernede skipene i tildelingsrunden for 2018. Prosjektene hadde en samlet kostnadsramme på over 250 millioner kroner, mens riksantikvaren bare hadde i underkant av 62 millioner kroner å fordele.

Prosjektet med restaurering av Stoksundferja nådde dermed opp i tøff konkurranse.

Det gjorde bare to andre skip i Trøndelag, Seil-dampskipet «Hansteen» og fiskebåten «Hermes» som Museumslaget Staværingen eide fra 1987 til 2007. Da ble det dannet et eget lag for å ta vare på fiskebåten der den ligger i Trondheim.

Begrunnelsen

«For at et vernet fartøy skal kunne få tilskudd, er det særskilt to vilkår som er viktige. Det ene er fartøyet sin kulturhistoriske relevans for norsk maritim virksomhet. Det andre er fartøyet sin fysiske tilstand og graden av autentisitet.», skriver Riksantikvaren i pressemeldingen.

- «Riksantikvaren vurderer også realismen i prosjekta og det lokale engasjementet.»