- Vi må la det være mulig å bygge høyhus i sentrum

Leder i Ørland bondelag, Andreas Ledsaak, sier politikerne på Ørlandet må gjøre det mulig å bygge høyt der aktørene ønsker det når de lager ny reguleringsplane for Brekstad sentrum

Leder i Ørland bondelag, Andreas Ledsaak sier politikerne i Ørland kommune må legge til rette for fortetting i sentrum. Han mener høyhus her i området rundt Meieriet kan kanskje være en spennende mulighet.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

- Så lenge det ikke er i konflikt med viktige siktlinjer som fra Ørland kirke, bør aktører få lov til å bygge høyt. Vi må lad et være mulig å bygge høyhus i sentrum, sier Andreas Ledsaak, som er leder i Ørland bondelag.

Ørland kommune har hatt et utkast til ny sentrumsplan ute på høring.

Slik Fosna-Folket tidligere har skrevet, sier Fylkesmannen at den nye planen legger opp til færre boliger i sentrum enn dagens plan.

Det vil de ikke være med på å godkjenne.

LES OGSÅ: Stopper ny sentrumsplan om boligtettheten ikke økes

Grønn strek

I sin høringsuttalelse understreker bondelaget at det viktigste er at dyrkamark ikke må spises opp av nye byggeprosjekter i fremtiden. Dermed blir dagens størrelse på sentrum å betrakte som en grønn strek.

- Brekstad må ikke ese utover uerstattelig matjord. Det betyr at man ikke bør bygge nye rekkehus eller småhus i sentrum, men fortette. Unntaket kan være såkalt «eplehagefortetting» der man bygger ut i eksisterende boligfelt, sier Ledsaak.

- Rekkehus og eneboliger har vi plass til andre steder i kommunen, som det flotte området ved Kleivan.

Høyhus

Fasiliteter som for eksempel parkeringskjellere og heiser krever bygg av en viss størrelse for å bli attraktive å bygge på grunn av prisen.

- Minimumskrav til høyde på bygg kan være bedre enn maksimumskrav til gesims- og mønehøyder om man tenker fortetting. Bryne og Brumunddal er også byer som omkranses av matjord. Der har de bygget og bygger høyhus, forteller bondelagslederen.

- Det kunne vært spektakulært og attraktivt også i Brekstad. For eksempel eier kommunen områder rundt Meieriet. Det kommer nye områder utenfor i forbindelse med utfyllingen og ny fergekai. Det kunne vært spektakulært med høyhus ved meieriet, sier Ledsaak.

- Det er store områder, så her er det også mulig å verne bygg som bør bevares, utdyper han.

Ryggrad

Det kan være store penger å hente på omregulering av jorder til boligområder.

- For enkeltpersoner kan det være krevende å stå imot. Det er samfunnets oppgave å tenke på matsikkerhet og forvalte evigvarende verdier som landbruksjord på vegne av samfunnet. Her er det viktig at politikerne må ha ryggrad og ta ansvar for forvaltningen, sier Ledsaak.

- Politikerne kan styre veksten så Brekstad blir en attraktiv kystby, sier Andreas Ledsaak.