Tilrettelagt fotballtilbud kan forsvinne:

- Vi er veldig få i støtteapparatet

I Indre Fosen er det et eget tilrettelagt fotballtilbud for ungdom og voksne med spesielle behov. Men laget sliter med å få tak i støttespillere og framtiden er usikker.

Indre Fosen Tigers  Foto: Per-Einar Johannessen, Idrettsforbundet

Nyheter

Det tilrettelagte fotballtilbudet i Indre Fosen Tigers kan forsvinne hvis ikke det lykkes laget å få tak i flere støttespillere.

- Trenger flere frivillige

- Vi er veldig få i støtteapparatet, og vi trenger rett og slett flere frivillige som kan bidra. Det er ikke de store tingene, men alt fra å være sjåfør til kampkvelder, assistere på banen under treningene og bidra litt rundt laget. Her er det ikke nødvendig å ha fotballkunnskaper, men mer et greit menneskesyn, sier Ronny Overland.

Han er inne i sitt 6. år som leder og han er sterkt bekymret for fotballtilbudet i den nye sammenslåtte kommunen.

- For flere av spillerne er fotballen det eneste fritidstilbudet de har. Vi har i dag rundt 15 spillere, og de yngste 14-15 år og de eldste rundt 50 år. Det ville ha vært veldig trist om dette tilbudet som har vart i rundt 20 år skulle forsvinne, sier Overland.

Ronny Overland, leder Indre Fosen Tigers  Foto: Per-Einar Johannessen, Idrettsforbundet

 

Sist helg deltok Indre Fosen Tigers på turnering i Verdal, og det ble en stor opplevelse for spillerne.

- Men dessverre var det flere spillere som ikke kom seg på turneringen fordi de manglet skyss. Det er ikke alle som har ressurser rundt seg som kan bidra, og derfor er det så viktig å få tak i andre. Jeg håper vi kan få til samarbeid med kommunen eller andre frivillige organisasjoner som ser viktigheten av at tilbudet eksisterer videre. Også enkeltpersoner som har lyst å bidra kan henvende seg til oss, sier Overland.

Indre Fosen Tigers har i dag rundt 15 spillere. Nå står de i fare for å miste tilbudet.   Foto: Per-Einar Johannessen, Idrettsforbundet

 

Starter opp etter påske

Indre Fosen Tigers starter opp igjen treningene etter påske. Laget skal ha trening en gang i uka og vil som tidligere år delta på flere tilrettelagte turneringer i regi av Trøndelag fotballkrets. 

- Vi arrangerer også ei turnering hvert år i Vanvikanhallen, det er stort, sier Overland.

Informasjons- og fagkonsulent innen paraidrett i Norges Idrettsforbund, Per-Einar Johannessen understreker at tilbudet for unge og voksne med ulike utfordringer er veldig viktig, og håper på ei løsning.

- Tilbudet som er i Indre Fosen Tigers for unge og voksne med ulike utfordringer er veldig viktig, og jeg håper virkelig at laget i samarbeid med andre aktører og frivillige kan få løst utfordringene de står ovenfor. Det kan være ekstra utfordrende å legge til rette for målgruppa da man ofte trenger ekstra ressurser på trening, i konkurranser og på reiser. For å lykkes med å få gode og stabile tilbud må man ofte ha et nært samspill med for eksempel kommune og andre organisasjoner, sier Johannessen til Fosna-Folket.

- Legges ned en fantastisk innsats

Rundt 10 500 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge i dag, og Norges idrettsforbund  jobber tett sammen med særforbundene for å nå målet med å få enda flere barn i fysisk aktivitet.

- Det er i idrettslagene aktiviteten skjer, og rundt omkring i landet legges det hver dag ned en fantastisk innsats for barn, unge og voksne med ulike funksjonsnedsettelser. Uten denne frivillige innsatsen og samspillet med andre aktører ville de fleste av tilbudene vært borte, sier Johannessen.