Sametinget varsler sin ankomst

Sametinget ønsker om nødvendig å komme på befaring i samband med gjenoppbygging av ei nedbrent hytte i Åfjord. – Om de kommer, skal de være velkomne, sier rådmann Per O. Johansen.
Nyheter

Sametingets varsel om befaring gjelder en dispensasjonssøknad som har vært innom sametinget på høring.

– Jeg regner med at dette er en rutinesak, sier rådmannen.

Søknaden gjelder rivning av ei nedbrent hytte gjenoppføring av ei hytte, i samme område. Det handler om eiendommen Gruben, med gårds- og bruksnummer 68/1.

Kulturminner

I svaret til kommunen viser samtinget til dispensasjonssøknaden fra Åfjord kommune.

– I området rundt Gruben, har vi kjennskap til en hel rekke samiske kulturminner. Vi finner det derfor sannsynlig at det også̊ kan finnes hittil ukjente, freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Vi kan heller ikke ut i fra ovennevnte søknad se at det finnes noen nøyaktig plassering av den nye hytta. Dette gjør det også̊ litt vanskelig å gjøre en helhetlig vurdering av det omsøkte tiltaket. Sametinget ser seg dermed nødt til å befare området før endelig uttalelse kan gis. Befaringa må bli utført på telefri barmark, det vil si i løpet av feltsesongen 2018. Dette med mindre vi får tilsendt en mer nøyaktig lokalisering av nybygget, og at den tenkte plasseringen da vurderes som uproblematisk i forhold til samiske kulturminner, skriver sametinget i sitt svar.


Arvid Jåma ble første vinner av den sørsamiske kulturprisen noensinne:

- Det er en stor anerkjennelse for mitt arbeid fra 1960-tallet og til i dag

Det var under den sørsamiske høstfestivalen Tjaktjen Tjåangkhoe på Snåsa at Arvid Jåma mottok prisen, som ble delt ut for aller første gang.  

Hva har sørsamer og pygmeer til felles?

9. august er FNs internasjonale dag for verdens urbefolkninger, og én av samenes ti flaggdager.

 

- Dette er en av de største, om ikke det største, inngrepet i Sør-Trøndelags historie

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken var ikke nådig i sin kritikk av utbyggingen av vindparken på Storheia. Nå vil han og flere støttespillere gjøre det de kan for å redde reindriftsområdene.Samefolkets dag

I dag, torsdag, feires samefolkets dag i Norge, Sverige, Finland og Russland.

 

Samenes dag

I dag feirer samene sin nasjonaldag.