Færre konkurser på Fosen

Fosen tingrett mottok i 2017 48 konkursbegjæringer.

Fosen tingrett dekker kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen, Indre Fosen, Hitra og Frøya.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Antallet konkursbegjæringer har minket siden 2013. Det går frem av Fosen tingretts årsrapport.

Svinger

«Antallet konkurssaker varierer sterkt og synes å følge generelle oppgang- og nedgangstrender i samfunnet for øvrig», heter det i årsoppsummeringen.

11 av konkursbegjæringene i fjor ble fremmet av en offentlig rekvirent (skattemyndighetene).

«Det innkom 13 oppbud, mens 6 av konkursbegjæringene ble fremmet av en privat rekvirent. 1 begjæring var konkurs ved arbeidstaker. Fosen tingrett har i tillegg mottatt 10 begjæringer om tvangsoppløsning og 7 begjæringer om tvangsavvikling», oppsummerer tingretten.

Konkursbegjæringer år for år i Fosen tingrett

2010: 39

2011: 41

2012: 38

2013: 64

2014: 63

2015: 56

2016: 50

2017: 48

Les mer: Tippesjappe er konkurs.