Mer komplisert sprenging:

- Risiko for at vi ikke klarer å rydde vegen innen 30 minutter

Sprenging ved Bjugn fabrikker vil skje også klokken 18.30 fra mandag til torsdag.

  Foto: MOHAMMED HARRAK, STATENS VEGVESEN.

Nyheter

Det opplyser Statens Vegvesen.

For å bygge den nye fergekaia på Brekstad blir det tatt ut stein i en skjæring rett ved fylkesveg 710 ved Bjugn fabrikker. Steinmassene blir transportert til Brekstad der den brukes til å bygge ny ferjekai.

Kan ta lengre tid

Sprengningene ved Bjugn fabrikker har til nå blitt utført i tidsrommet klokken 11-12 mandag-torsdag. Normalt skal vegen åpnes igjen innen 30 minutter, men nå kan det ta lengre tid å rydde vegen.

- Vi ser at vi får noen få sprenginger i tida framover der det er en risiko for at vi ikke klarer å rydde vegen innen 30 minutter. Disse noe mer kompliserte sprengingene vil vi derfor legge til kl. 1830 mandag-torsdag når det er mindre trafikk og etter at rutegående trafikk har avsluttet sine turer. Utgangspunktet er fortsatt å åpne vegen innen 30 minutter, men vi må ta høyde for at det kan ta lengre tid, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Når det skal utføres mer komplisert sprengning, kan bilistene regne med å vente lenger før veien blir ryddet.   Foto: Siri Wold

 

Trafikkregulering

Trafikken forbi sprengingsområdet på fylkesveg 710 er lysregulert og med innsnevring til ett kjørefelt.

- Sprengningene blir avsluttet utpå våren og trafikkreguleringen vil vare til rundt 1. juni. Grunnen til det er at det blir mye aktivitet og anleggstrafikk ut og inn av området også etter at sprengingene er unnagjort, sier Johnsen.

Alternativ kjørerute

Personbiler og mindre lastebiler kan velge omkjøring via fylkesveg 6392 eller fylkesveg 6360/fylkesveg 6392 (gamle vegnummer: fylkesveg 231 eller fylkesveg 131/fylkesveg 231).