På denne strekningen har det vært 18 viltpåkjørsler siden nyttår

- Det er helt utrolig mye elg på strekningen Rein - Stadsbygd. Det er et farlig område, sier ettersøksjeger Ronald Haarberg.

Elgen lå i veikanten etter kollisjonen på Bradden. 

Nyheter

Han forteller at det bare i januar var 15 elg og rådyr-påkjørsler på fylkesvei 717 mellom Rein og Stadsbygda. De siste to dagene har det vært ytterligere tre elgpåkjørsler, slik at det til sammen er 18 påkjørsler så langt i år.

Samme sted

Tirsdag kveld ble en elg påkjørt i den øverste delen av Skaret i Rissa.

- Og onsdag kveld smalt det igjen på nøyaktig samme sted, forteller ettersøksjeger Haarberg.

Ny smell

Torsdag morgen fikk en elg et ublidt møte med en bil på Bradden like sør for Skaret. Hendelsen skjedde like før klokken 07.00, og elgen ble liggende hardt skadd i veikanten etter sammenstøtet.

- Den ble avlivet, forteller Haarberg.

Sjåføren av bilen ble ifølge Rissa legevakt kjørt til Rissa legesenter for en sjekk etter hendelsen. Vedkommende skal ha skadet en arm. Politiet opplyser også at frontruta på bilen ble trykt inn i sammenstøtet, og at bilen ikke var kjørbar etterpå.

Rundballer

Ettersøksjegeren mener rundballer er en medvirkende årsak til at det er mye elg ved fylkesveien.

- Elgene spiser av rundballene, forklarer Haarberg.

Han mener også at mange elger velger å krysse veien i Skaret fordi det er mindre snø der.