Foreslår å dele fergene på Brekstad-Valset med Levanger-Hokstad-sambandet

I neste uke skal fylkesutvalget for transport i Trøndelag behandle strategi for maritim transport i fylket. Der foreslår fylkesadministrasjonen at fergesambandet mellom Brekstad og Valset skal dele materiell med sambandet mellom Levanger og Hokstad på Ytterøya.

Brekstad - Valset kan ende opp med å dele materiell med sambadnet mellom Levanger og Hokstad på Ytterøya dersom politikerne går får fylkesrådmannens forslag i neste uke.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

«Pakke 3: Dagens samband i Trondheimsfjorden samkjøres fra 2029. Sambandene Levanger – Hokstad og Brekstad – Valset er av relativt lik størrelse og kan dele materiell.» lyder forslaget fra Fylkesrådmannen til Hovedutvalg for transport i Trøndelag fylke.

Den 13. februar skal Hovedutvalg for transport behandle fremtidens strategi for maritim transport i Trøndelag.

Der foreslås det at Flakk-Rørvik, Brekstad-Valset og Levanger-Hokstad-sambandene skal samkjøres i samme anbudskontrakt fra 2029 når kontrakten for Brekstad-Valset utløper.

Dypfest – Tarva og Garten – Storfosna/Leksa – Værnes-sambandene foreslås slått sammen til en anbudspakke, kanskje også tilknyttet en av de store fergeoppdragene i fylket. Dagens kontrakt varer ut 2025.

Ny strategi

Det nye fylket, som avløste de to foregående trønderfylkene 1. januar, har laget en egen seksjon for å jobbe med hurtigbåt og fergetilbud som ligger under samferdselsavdelingen.

Avdelingen skal bruke 2018 på å legge overordnede planer og strategier slik at neste gang man lyser ut anbud på fergesambandene, skjer det på lurest mulig måte.

«For å sikre en god prosess og få med relevante aktører vil det være behov for å bruke litt tid på dette. Samtidig er seksjonen presset på tid mtp. å få klart mandater og kontrakter på en rekke samband» heter det i saksframlegget.

«Relativt lik størrelse»

Forslaget innebærer at Brekstad - Valset vil dele ferger og materiell med Levanger - Hokstad i den nye strategien, og at det kan være lurt fordi de har «Relativt lik størrelse».

I passasjertallene for 2016, hadde Levanger - Hokstad 156 151 passasjerer fordelt på 72 881 kjøretøy. I det samme tidsrommet hadde Brekstad - Valset 342 041 passasjerer fordelt på 182 441 kjøretøy.

(Til sammenlikning hadde Flakk-Rørvik 1,45 millioner passasjerer fordelt på omtrent 705 000 kjøretøy i 2016).