Kommunen skal regulere boligområde på nytt

Boligfeltet på Ottersbo kjent under navnet Ottersbo IV skal reguleres på nytt. Nå har Ørland kommune sendt ut høringsvarsel om at de jobber med endringer i feltet.

Det kan bli aktuelt med regulering for rekkehus i området markert med rødt til venstre i kartet av planområdet til boligfeltet Ottersbo IV. Til høyre i bildet kan del av friområdet være aktuelt for en ekstra boligtomt.  Foto: Ørland kommune

Nyheter

- Det vil være problematisk å gjennomføre den reguleringsplanen for boligfeltet i norddelen av området som gjeldende. Der er det noen tomter som er planlagt nesten i lufta fordi det er stor høydeforskjell. I tillegg er det planlagt mer konkrete høydebestemmelser for bygg i området, sier avdelingsingeniør Trond Tangen-Langseth i Ørland kommune.

Mandag kunngjorde Ørland kommune at de setter i gang omregulering av boligfeltet Ottersbo IV.

Tangen-Langseth sier målet er bedre samsvar mellom planverk og terreng.

LES OGSÅ: Stopper kommunens nye sentrumsplan om boligtettheten ikke økes

Rekkehus

Det er Ørland kommune som er tiltakshaveren på planområdet på Ottersbo.

Tangen-Langseth sier det ikke er veldig omfattende endringer, men først og fremst et arbeid med tillegg og grensejusteringer som skal på plass.

- Det er tenkt et nytt område med rekkehus vest i planområdet. Det er også tenkt en ekstra tomt nordøst i feltet, sier saksbehandleren.

Høyder

Kommunen legger opp til et møte med naboer, grunneiere og beboere rundt en uke før høringsfristen går ut 2. mars.

- Dette er en tidlig fase av omregulering på området så det er ikke mye som er gjort mye i forkant av oppstartsvarselet. Vi ser på mer konkrete høydebestemmelser for å unngå konflikter i området, sier Trond Tangen-Langseth.