Nå lever gaupa farlig

Fra 1. februar er det igjen åpnet for jakt på gaupe på Fosenhalvøya. Her er det gitt en kvote på sju dyr. – Det er lenge sia det har vært organisert jakt i området Ørland Bjugn, sier Edmar Bakøy.
Nyheter

Klima- og miljødepartementet har besluttet å opprettholde vedtaket til Rovviltnemnda i region 6 om å tillate kvotejakt på 27 gauper i Midt-Norge.

Bakøy er skogbrukssjef i Ørland og Bjugn. Her har det ikke vært organisert jakt på gaupe på noen år.

– Det er mindre gaupe på Fosen nå enn for en del år tilbake, sier skogbrukssjefen.

Rovdyrjakt

Området er uten mål om yngling i det distriktet som kalles Fosen. Dette omfatter hele Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune.

Alle som deltar i kvotejakta på gaupe plikter å gjøre seg kjent med hvilket kvotejaktsområde deres jaktterreng er en del av, samt å holde seg løpende oppdatert på om det er gjenværende kvote for området under jakten. Oppdatert informasjon om kvoten for gaupe i Trøndelag får de ved å ta en telefon til fylkesmannen.

Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen i Trøndelag på telefon. Alle skudd som løsnes mot gaupe skal meldes snarest, også bomskudd.

– Reglene for å delta på gaupejakta er de samme som for storviltjakt, sier Bakøy. 

Romslige kvoter

Data som meldes inn hos Fylkesmannen er navn og telefonnummer til jegeren som har felt dyret, posisjonen (UTM) for skuddsted  og kjønn og alder på det felte dyret.

Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn (SNO) for kontroll, merking og prøvetaking. Fylkesmannen vil videreformidle de over nevnte data til SNO, som i neste omgang tar kontakt med skytter for nærmere avtale om kontrollen. 

- Kvotene for gaupe er forholdsvis romslige på Fosen. En av grunnene til det er at vi har mye ørn. Derfor er det bestemt at de ikke skal finnes noen ynglende bestand av rovdyr på Fosen. Det er for å holde belastningen på beitedyrnæringa nede, forklarer Bakøy.


Reindriftsnæringen på Fosen:

Anser Storheia som tapt

- Dette er første gang jeg er invitert til et kommunestyre for å fortelle om reindrift. Tommel opp for det.Tar med seg sauene til Austrått

Om en måneds tid blir det mye mekring på Ørlandet.

 

- Uvanlig at den kommer så langt ut og at den tar så mange rådyr

Det er liten tvil om at det er jerv som har tatt de to rådyrene som ble funnet i Bjugn nylig, forteller rovviltkontakt Edmar Bakøy.

 

Ønsker dusør på sporing av gaupa i Fosen

– For å få fart på registreringen av familiegrupper av gaupe i kystnære strøk trenger vi en solid dusør til den som melder inn spor til Statens Naturoppsyn, som leder til dokumentasjon av gaupefamilier.Skal skyte 52 gauper

Klima- og miljødepartementet vil ikke endre kvotene for gaupejakt i 2017. Totalt 25 gauper kan skytes i Midt-Norge.

 

Ordføreren passer på gaupa

Gaupa som ble påkjørt i fjor vår er stoppet ut og midlertidig plassert på Ove Vollans kontor.