Tar grep mot forfall og forgubbing

Administrasjon og politikere i Åfjord går løs på arbeidet med ny kommuneplan, sjøl om de snart slås sammen med Roan. – Det er noen spørsmål det er viktig å ha noen prinsipielle føringer på, sier rådmann Per Ola Johansen.

Formannskapet arbeider med kommuneplan. Trude Hårstad og Kjell Vingen helt til høyre på bildet, er sentrale i arbeidet med arealdelen.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

orleden diskuterte planutvalget i Åfjord en reguleringssak for et område godt utafor sentrum i kommunen. Under arbeidet kom det fram at det har kommet føringer på statlig hold om at det er ønskelig å satse på fortetting av sentrum framfor å legge opp til spredt bosetting. Det var denne saken rådmannen viste til da han kom med kommentaren om prinsippene.