- Halvveis med innløsninger

Forsvarsbygg opplyser at de nå har kjøpt halvparten av boligene i rød støysone rundt Ørland flystasjon.

Forsvarsbygg har avtale om kjøp av halvparten av boligene i rød støysone rundt Ørland flystasjon.  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

- Per januar 2018 har vi inngått avtale om innløsning med 88 av de totalt 176 boligene som har krav på dette, sier eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase til egen organisasjon.

Hele prosessen med innløsninger og støytiltak rundt Ørland flystasjon skal være ferdig før 1. januar 2020.

Prosess

Det er reguleringsplanen for flystasjonen som gjør at alle som får beregnet støy fra de nye F-35 kampflyene over et visst nivå har krav på å få tilbud om at Forsvarsbygg kjøper boligene.

Alle de husene er utgangspunktet for den beregnede røde støysonen.

- Per januar 2018 har vi inngått avtale om innløsning med 88 av de totalt 176 boligene som har krav på dette, og vi er i prosess med ytterligere 40 boliger, sier Pedersen.

I tillegg til de 88 boligene som er innløst, forteller Pedersen at prosessen er i gang for ytterligere 40 boliger. Blant dem er 29 boenheter på landbrukseiendommer.

- Av de 48 boligene som gjenstår å komme i gang med er 11 rene boligeiendommer, 22 boenheter på landbrukseiendommer, 13 fritidsboliger og 2 tidligere skolebygninger, sier Pedersen.

Tilbud

Det er frivillig å løse inn boligene sine. dersom boligeier ønsker å fortsette å bo i den røde støysonen, får de tilbud om støytiltak.

Forsvarsbygg opplyser at de prioriterer boligene med høyest støynivå først, men også at det har vært mulig å få tidligere vurdering av velferdsmessige årsaker for boligeierne i den røde støysonen.