Best på å feire seg sjøl

2. februar inviterer Åfjord kommune med Åfjord Utvikling i spissen til «Oscarfest» i Åfjordshallen. Åfjordprisen 2017 skal deles ut til åtte forskjellige kandidater.

  Foto: Snorre Berg

Nyheter

Kommunen har invitert befolkninga til å komme med navn på kandidater, og fristen til å komme med forslag gikk ut 10. januar. Utdelinga finner sted siste fredagen i kulturuka.

I løpet av et helaftens program vil det deles ut åtte lokale priser.

På et frokostmøte for næringslivet uttrykte daglig leder i Åfjord Utvikling det på denne måten:

– Åfjord kommune skal bli best i verden på å feire seg sjøl!

Raushet

Målet er å unne hverandre enda mer heder og raushet. Det bidrar til å synliggjøre den innsatsen mange gjør i lokalsamfunnet. Som dyktige bedrifter, ledere, kremmere, ansatte, frivillige og personer eller grupper innen kultur. Alle disse jobber hver dag hardt for å lykkes og bidrar lokalt og regionalt.

– Hvordan kan vi som samfunn vise at vi virkelig setter pris på dem? Jo, ved blant annet å innføre Åfjordprisen fast annethvert år. Den skal bidra til heder og ikke minst inspirasjon, heter det i arrangementskomiteens redegjørelse.

Fest

Arrangøren har søkt om bevilling for salg av øl, vin og mineralvann. Programmet inneholder lokale artister. De står for underholdning og prisutdelinger.

Blant prisene som skal deles ut finner en Åfjord kommunes Frivillighetspris og Åfjord kommunes Kulturpris. Begge disse er høgt hengende hedersbevisninger som gis til personer som på ett eller annet vis har utmerket seg inne sitt felt over tid. Ungdomsrådets deler ut sin egen pris. I kategorien for næringsliv finner en Årets bedrift, i tre underkategorier. Dette er Årets gründer, Hedersprisen, Årets ansatt og Årets leder.

Verdiskapning

Hedersprisen skal gå til en person i tillegg til verdiskaping og engasjement for egen bedrift eller arbeidsplass, har utført en samfunnsnyttig innsats som har hatt. Denne skal gjerne ha hatt betydning for Åfjords omdømme lokalt og regionalt.

Årets ansatt er Ambassadør for arbeidsplassen sin og arbeidsgiveren. Vedkommende er en god selger og medarbeider, tillitsskapende og en inspirator for øvrige ansatte har godt humør og holder avtaler.

Inkluderende

Årets leder er en som ser sine ansatte, er inkluderende, gir tilbakemeldinger og delegerer ansvar. Vedkommende er et godt forbilde, skaper trygghet og har alltid en plan.

Billetter til kvelden kan kjøpes via Åfjord kommunes heimeside eller de kan kjøpes i servicetorget på rådhuset. De fås kun kjøpt gjennom forhåndssalg, og det selges bare 500 billetter.

Komitéen for arrangementet består av Geir Tinnen fra næringslivet, Jan Ove Berdahl fra kultursia i kommunen, ordfører Vibeke Stjern, Bjørn Hosen fra Frivilligsentralen, samt Rolf Øia og Sissel Svenning fra Åfjord Utvikling. Hovedsponsorene er Åfjord kommune og Åfjord Sparebank. Øvrige sponsorer er Sparebank 1 SMN Åfjord, Refsnes Laks AS og Norgeskjell.


Arvid Jåma ble første vinner av den sørsamiske kulturprisen noensinne:

- Det er en stor anerkjennelse for mitt arbeid fra 1960-tallet og til i dag

Det var under den sørsamiske høstfestivalen Tjaktjen Tjåangkhoe på Snåsa at Arvid Jåma mottok prisen, som ble delt ut for aller første gang.Dagens fosning

Dette er hans største idrettsprestasjon

Det var stor stas og stormende jubel da ordfører Vibeke Stjern foran 800 tilskuere proklamerte at Karsten Stjern hadde fått Åfjord kommunes kulturpris. 

Lars Asle Larsen (55)

Revykongen fra Åfjord

Humor, latter og samfunnskritikk går hånd i hånd for revyinstruktør og amatørskuespiller Lars Asle Larsen (55).Portrettet:

«Frøken» har aldri vært i tvil om yrkesvalget

Én god og én dårlig lærer på barneskolen var avgjørende for at Anne-Marie Sæthertrø (71) selv valgte å utdanne seg til lærer.

 

 

Kulturpris til Løberg

Ingunn Løberg fikk Åfjord kommunes kulturpris for 2008.