Titalls hyllemeter digitaliseres

41 år med plan og byggesaker fra Åfjord legges inn i et digitalt arkiv. Det er blant annet Helge Humstad og Erlend Aune som står for ryddinga.

Helge Humstad og Erlend Aune skal stå for den digitale ryddinga.  Foto: Snorre Berg

Nyheter

Det var fra 1. januar i 1966 at krav i plan- og bygningsloven gjorde at det lokale arkivet til Åfjord kommune begynte å vokse i omfang. Dette foregikk fram til våren 2007. Da fikk Åfjord, i likhet med de andre kommunene på Fosen, sitt eget elektroniske saks- og arkivsystem.

Helge Humstad er en innleid pensjonist og veteran på dette området, Han skal sammen med Erlend Aune og et knippe andre saksbehandlere nøste opp i de gamle papirarkivene og klargjøre dem for digitalisering.

32 meter

Før kommunen gikk over til det elektroniske systemet, hadde det gamle arkivet bestående av papir vokst til 32 hyllemeter. Når Humstad og folket tar tak i dette enorme arbeidet, går det systematisk til verks.

– Vi går etter gårds- og bruksnummer, sier Humstad.

Sjølve sorteringa foregår eiendom for eiendom. Sakene tilknyttet hver eiendom sorteres etter sakstype og etter dato. Dokumentene legges i rekkefølge med søknader, vedlegg med kart og tegning og saksbehandling.

Rydding

Mye av systemet finnes fra før, men Humstad og Aune vil luke ut dubletter i tilfeller der kopier er sendt til ulike råd, utvalg og instanser som skulle uttale seg.

Når dette viktige sorteringsarbeidet er gjort, vil IKA Trøndelag IKS ta seg av sjølve digitaliseringsprosessen. IKA Trøndelag ble opprettet som eget organ i 1987. Institusjonens nåværende navn, IKA Trøndelag, ble tatt i bruk i 2000 da institusjonen ble et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Det er kjøpt inn en egen type norskutviklet programvare, kalt Documaster, som skal gi elektronisk tilgang til de gamle dokumentene. Firmaet Documaster har blant annet spesialisert seg på digitalisering av verdifulle gamle arkiver, og de leverer løsninger til bruk i det offentlige.

Arbeidet med å legge til rette dokumentene antas å være ferdig til sommeren.


Kvinnfolk må stæm på kvinnfolk!

For ikke lenge siden feiret vi 100 år med stemmerett for kvinner.Alt fra hverdag til dramatiske hendelser

Historikken til Ryskogen-området i Bjugn har nå fått sitt eget hefte på over 100 sider: «Ryskogen – ei bureisingsgrend».