Blir realfagskommune for å rette på svake resultater?

Hovedutvalg for utdanning, kultur og omsorg (UKO) i Osen skal førstkommende onsdag ta stilling til om kommunen skal bli det som har fått betegnelsen realfagskommune.

Illustrasjonsbilde.  Foto: NTB scanpix

Realfag
  • Realfag er en særnorsk betegnelse på eksakte vitenskaper, slik som naturvitenskap og matematikk.
  • Innen realfag bruker man som oftest naturvitenskapelige arbeidsmetoder. Det vil si at man tilegner seg kunnskap om verden gjennom systematiske eksperimenter, gjerne ved bruk av presise måleinstrumenter og spesielt utstyr. Dessuten gjør man systematriske undersøkelser, observerer hva som skjer og tolker resultatene, noe som er sentralt innen all vitenskap. Å beskrive naturen ved hjelp av matematikk er også ofte sentralt.
  • Kilde: Wikipedia
Nyheter

Resultatene for Osen på det såkalte realfagsbarometeret, har ifølge Sissel Blix Aaknes vært bekymringsverdige over tid.

LES OGSÅ:
* Vil ha 300 nye lærerspesialister i skolen neste år -Fosna-Folket
* Disse Fosen-elevene kan bli olympiske mestere i realfag -Fosna ...
* – Ungene elsker matematikk -Fosna-Folket

Stimulering til målrettet arbeid

Aaknes er saksutreder og sektorleder for oppvekst og kultur i Osen. De svake resultatene har ført til at Osen er under oppfølging fra Fylkesmannen. Realfag omfattes av matematikk og naturfag. Realfagsbarometeret er basert på nasjonale prøver for femte til og med tiende klassetrinn i tillegg til eksamenskarakter og standpunktkarakter for tiende trinn.

Hovedhensikten med satsingen på realfagskommuner, opplyses å være en stimulering til målrettet arbeid i barnehage og skole for å forbedre barn og unges kompetanse i realfag.

Resultatene for Osen på det såkalte realfagsbarometeret, har ifølge Sissel Blix Aaknes, sektorleder for oppvekst og kultur i Osen, vært bekymringsverdige over tid.   Foto: Terje Dybvik

 

«En flott mulighet, og samtidig siste mulighet»

Går Osen for å bli en realfagskommune, vil kommunen motta faglig og økonomisk støtte til nettverksarbeid og arbeid med lokal strategi. Både eiernivå i kommunen, skoleledere og barnehagestyrere og ansatte i barnehage og skole deltar sammen på nasjonale samlinger som arrangeres av Utdanningsdirektoratet, hvor man vil få faglig påfyll og dele erfaringer med andre realfagskommuner.

«… Dette vil være en flott mulighet, og samtidig siste mulighet, til å få støtte til å bygge opp realfagskompetansen blant våre barn/elever, ved å styrke kompetanse og arbeidsmåter blant førskolelærere/lærere», skriver blant annet Sissel Blix Aaknes i sin saksutredning.

Ønsker mer informasjon

Havgløtt barnehage og Seter Oppvekstsenter har gitt tilbakemeldinger om at de veldig ivrige på å komme i gang med dette. Småtrinnet ved Strand barne- og ungdomsskole ønsker mer informasjon før de bestemmer seg. Det er bebudet et møte med ansatte på Strand skole førstkommende tirsdag. Resultatet av det skal sendes ut på mail til medlemmene i UKO.

– Vi må ha dette klart slik at vi kan søke innen fristen 1. februar 2018. Det er nå gitt tydelige signaler om at dette er siste gang det blir utlyst midler i forbindelse med realfagskommune-satsingen, opplyser Sissel Blix Aaknes.

«Skolene har ikke helt lyktes med det de har gjort»

Sissel Blix Aaknes oppsummerer saken på følgende vis:

«Kommunens resultater innenfor regning har vært svake over tid, og skolene har ikke helt lyktes med det de har gjort. Dersom vi får mulighet til å bli en realfagskommune, vil vi få ytterligere hjelp og støtte fra universitets-/høgskolesektoren med innspill om metoder til ansatte i barnehage og skole for å komme videre i arbeidet inn mot elevene.

Sektorledere innstilling: Inntil det kommer svar fra Strand skole, legges saken frem som diskusjonssak.»