River trolig deler av rådhuset

Planleggingen av en ny sykeheim pågår for fullt i Roan. Ordfører Einar Eian (H) håper at de skal kunne fatte en investeringsbeslutning i løpet av inneværende år.

Det som framstår som mest aktuelt er å rive deler av dagens rådhus som er lengst ned mot sjøen - til høyre på bildet. Deler av dagens sykeheim er til venstre på bildet.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Under behandling av budsjett og økonomiplan før jul, vedtok Roan kommunestyre å sette av fem millioner kroner i inneværende år på prosjektering av ny sykeheim med en kapasitet på 15 plasser som i dag. Videre ble det vedtatt å sette av 50 millioner kroner i økonomiplanen for 2019.