Over 30 bedrifter driver turistfiske

I Trøndelag har 36 bedrifter registrert seg som turistfiskebedrifter.

Fritidsfiskere, sannsynligvis av utenlandsk opphav, står og fisker i båten i området ved Kjeungskjær fyr utom Uthaug.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Ved årsskiftet hadde 270 bedrifter registrert seg i Fiskeridirektoratets register for turistfiskebedrifter. Flest er det i Nordland med 58, mens det i Telemark, Vestfold og Østfold så langt ikke er registrert bedrifter som driv med turistfiske.

Rapportering

Alle bedrifter som er registrerte i momsregisteret, har minst 50.000 i omsetning og som leier ut minst en båt til gjester er fra 1. januar i år pliktige til å registrere seg hos Fiskeridirektoratet. Bedriftene må i tillegg sende inn rapport på hvor mange torsk, sei, kveite, uer og steinbit gjestene fisker, og bedriftene er også pålagt å informere gjestene sine om regelverket for fritidsfiske i Norge.

Frivillig registrering

Det er også åpna for at virksomheter som ikke er registrert i momsregisteret, men som har virksomhet med organisasjonsnummer og som kan knyttes til turistfiske også kan registrere seg frivillig, uten å ha minimum 50 000 i omsetning. Gjester ved slike bedrifter kan som for pliktige bedrifter ta med seg 20 kilo fisk eller fiskeprodukt ut av landet. Alle andre, som til dømes utlendinger som reiser på egen hånd eller som bor ved uregistrerte bedrifter, kan bare ta med seg 10 kilo fisk eller fiskeprodukt når de forlater landet.

Nordland størst

Ikke uventa er det flest registrerte bedrifter i Nordland med 58. Men også Troms, Trøndelag og Møre og Romsdal har over 30 registrerte bedrifter med henholdsvis 37, 36 og 31. Færrest registrerte bedrifter finner vi i Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland med ei registrert bedrift i hvert av fylkene. I Østfold, Vestfold og Telemark er det så langt ingen registrerte bedrifter.


Ville gitt åtte nye arbeidsplasser:

Kommunen sier nei til stamfiskanlegg her

- Vi har lagt vekt på Fylkesmannens fraråding fra å gi dispensasjon. Det var ei helhetsvurdering, sier lederen i planutvalget om avslaget.Foretrekker småfisk

Langs hele norskekysten er steinkobben av yrkes- og fritidsfiskere sett på som hovedkonkurrent til de lokale fiskeressursene. En ny studie viser nå at selen foretrekker småfisk og at den spiser mindre enn tidligere antatt, opplyser Havforskningsinstituttet.

 

Savnede fiskere fra Frøya kom til rette

To fritidsfiskere ble meldt savnet fra Titran etter at de dro ut i en 20 fots aluminiumsbåt fredag kveld.

 

Fritidsfiskere må registrere båten

Fritidsfiskere må etter nye regler registrere fartøyet sitt dersom de skal selge fisken. Da er det fordeler ved å velge norsk ordinært skipsregister.

 

Ber fritidsfiskere melde fra om redskapstap

Fiskeridirektoratet ønsker å vite mer om hvor mye redskap som blir mistet i fritidsfisket og oppretter et meldesystem for tapte redskaper.Svartsalg til hotell og næringsliv

- Dette synes å være ulovligheter satt i system, sier regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Alf Albrigtsen etter aksjonen mot et fiskeanlegg i Bjugn. I tillegg skaper det dårlig klima i lokalmiljøene.

 

Vil få ferskvannsfisk på markedet

- Kun to prosent av innlandsfisken tas av yreksfiskere. Her er det store ressurser ikke blir utnyttet. Vi snakker om minst 2000 nye arbeidsplasser i bygde-Norge. Vi må få frem hvilke muligheter som finnes og skape en bevissthet rundt dette, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen på departementets egne sider.