Denne uka skal disse prøves ut

Bjugn kommune melder på sin heimeside om offentlig varslingsprøve onsdag denne uka klokka 12.00.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Magnus Okstad

Nyheter

Det er Sivilforsvaret som skal teste ut sitt varslingsutstyr. Det er signalet «Viktig melding – lytt på radio» som vil bli aktivert via tyfoner.

LES OGSÅ:
* I dag uler disse -Fosna-Folket

Sikkerhetsarbeid

Sivilforsvaret er ifølge egen nettside, en viktig aktør i samfunnssikkerhetsarbeidet i det
daglige og når uønskede hendelser inntreffer. Sivilforsvaret ivaretar også befolkningens behov for beskyttelse i tilfelle krig og er beskyttet etter Genevekonvensjonen.

Når tyfonene tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene betyr det "viktig melding - lytt til radio". Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

«Fare for angrep»

Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det "fare for angrep - søk dekning". Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

Varslingsanleggene testes hver vinter og sommer i fredstid, klokken 12.00 den andre onsdagen i  januar og juni.