Kaiprosjekt i rute

– Bygginga av dypvannskai på Monstad har gått etter plana, sier varaordfører Jon Husdal i Åfjord kommune.
Nyheter

Kaianlegget som er under bygging på Monstad kommer som et resultat av vindmølleutbygginga i kommunen. Bygginga har pågått nesten kontinuerlig sia vedtaket om kaibygging ble fattet.

Mye skjer

Planutvalget har fått inn rapporter om både dette og andre byggeprosjekter i kommunen.

- Det er veldig mye som skjer i Åfjord akkurat nå, sier senterpartipolitikeren fra Åfjord.

I de opprinnelige planene skulle det bygges ut fasiliteter i Stoksund for å føre i land deler til møllene. Etter hvert ble det bestemt at ilandføringa skulle foregå via anlegget på Monstad.

- Det gir god utnyttelse av infrastrukturen sier Husdal.

Avretting

Statkraft har nylig bestemt seg for å bestille avretting av området bak dypvannskaia.

- Det er et område på 40 mål, sier rådmann Per Ola Johansen.

Han har ikke oversikt over totalkostnaden ved prosjektet. Mudring startet i fjor. Kaifronten er på 74 meter.

- Det er utrulige titalls millioner kroner som legges ned der, sier Johansen.

Den første vindmølla kommer i midten av april. Dermed må anlegget være klart til påsketider.

 

Vindkraftutbyggingen
 • Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Prosjektet omfatter fire vindparker på Fosen, én i Snillfjord og én på Hitra.
 • Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).
 • Prislappen er på om lag 11 milliarder kroner. 2/3-deler av kostandene er knyttet til selve vindturbinene. Det resterende omfatter blant annet anleggsveier med mer.
 • Anleggsarbeidene med Roan vindpark startet rundt 1. april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020. De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018.
 • Prosjektet vil ifølge Statkraft produsere 3400 GWh fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170.000 husstander.
 • Totalt anlegges 181 kilometer anleggsvei i tilknytning til de fire vindparkene på Fosen.
 • Roan vindpark vil tilknyttes ny sentralnettstrafo på Hofstad. Storheia vil tilknyttes ny sentralnettstrafo i Åfjord. Kvenndalsfjellet og Harbakfjellet vil få felles nettilknytning til Hubakken i Åfjord.
 • Mottak for logistikk blir i hovedsak på havneområdet på Monstad. Der har Åfjord kommune satt av areal på 30 dekar til formålet. I tillegg bygges det ny kai på det lokale Aunskjæret.
 • Konsesjonen til utbyggingen ble gitt i august 2013, men ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet.
 • Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.
 • Kilder: Fosna-Folket, NTB, Åfjord kommune og Statkraft