Søker om å få skyte skarv

– I de tilfeller hvor vi ikke ser en annen utvei, ønsker vi tillatelse til å felle skarv, skriver SalMar i en søknad om å få felle skarv som skader fisken i anleggene deres.

  Foto: Dreiås

Nyheter

Det er Alf Håkon Skjærvik som har sendt inn søknaden til Åfjord kommune på vegne av oppdrettsselskapet.

I søknaden vises til tiltak som er iverksatt.

Det ble jaktet i jaktsesongen, og fugleskremselstiltak på merdene er gjennomført

Fiskevelferd

I begrunnelsen for søknaden vises det til både fiskevelferd og omsynet til fuglen.

– Fisken blir stresset av skarv i merdene, tar ikke til seg mat på̊ normalt vis, skriver søkeren blant annet.

Det er registret tap av en del fisk på lokaliteten som følge av skarvangrep.

– Erfaringsmessig er konflikten mellom skarv og fiskeoppdrett i området periodevis, og i hovedsak væravhengig, skriver SalMar i søknaden.


Ble hedret for lang og tro tjeneste

Disse karene har hatt FosenKraft som sin arbeidsgiver gjennom hele sitt yrkesaktive liv og alle har over 40 års fartstid i bedriften.

  

 

Se debatten live

Er det egentlig ønskelig med vekst i sjømatnæringa?

Lakselus, rømming og andre miljøproblemer skaper konflikter. Vi tar debatten om det er ønskelig med en mangedobling av sjømatproduksjonen.