Nå er det han som skal smi i Hymens lenker

Fra og med kommende nyttår er det kommunene som overtar ansvaret for borgerlige vielser.

Osen-ordfører John Einar Høvik (Ap).  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Dette etter at det ble gjort endringer i ekteskapsloven.

LES OGSÅ:
* Fra 2018 kan du gifte deg hos en av disse -Fosna-Folket
* – Dette har vi ventet lenge på -Fosna-Folket

Høvik og Stein

I Osen kommune er det ordfører John Einar Høvik (Ap) og varaordfører Line T. Stein (Sp) som er tildelt denne oppgaven.

Osen kommunes hjemmeside blir det nå orientert om hvordan den nye ordningen skal gjennomføres i praksis. For innbyggere i Osen kommune og utenlandske borgere vil borgerlig vigsel være gratis.

Kommunen opplyser om at de vil være behjelpelig med rom for seremonien. Kommunen stiller seg også åpen til for å utføre seremonien andre steder etter avtale med brudefolkene.  

Slik

På Osen kommunes hjemmeside blir det ellers blant annet opplyst om at:

* Osen kommune trenger informasjon om brudefolkene, dette gir dere ved å fylle ut skjema som sendes til kommune. Den som er ansvarlig for å gjennomføre vigselen vil innkalle brudefolket til en samtale i forkant av for å avklare særlige ønsker og tilrettelegginger for dagen.

* Før vigselen må det søkes om prøveattest fra skatteetaten som sjekker om vilkår for inngåelse av ekteskap er oppfylt, denne må ikke være elde enn 4 måneder på dagen for vigselen. Prøveattesten sendes til, eller leveres på rådhuset senest 14 dager før vigselen. Kommunen må ha original versjon, ikke kopi.

* Brudefolket må fremvise gyldig legitimasjon i forkant av vigselen i form av gyldige pass. Brudefolket, forlovere og gjester bes møte senest 15 minutter før seremonien starter.

* Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forlovere, men kan være to andre myndige personer.

* Selve seremonien vil foregå ut fra fastsatt tekst for borgerlig vigsel, og da henholdsvis på norsk eller engelsk. For andre språk må brudefolket selv stille med autorisert tolk.