Får øke produksjonen av laks og ørret

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 en ny forskrift som betyr  vekst i produksjonskapasiteten i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.
Nyheter

Trøndelag ligger i område 6 og 7. De som ligger i dette området, kan sende søknader om utvidelse av produksjonen til Trøndelag fylkeskommune. Nord-Trøndelag med Bindal ligger i sone 7 og Sør-Trøndelag i sone 6. Sone 7 er såkalt grønn sone, mens sone 6 er gul.

Det er fastslått at tillatelser som er hjemmehørende i de "grønne" produksjonsområdene skal tilbys vekst på 2 prosent. Dette gjelder for produksjonsområdene 1 og 7-13.

Unntaksvis kan det i noen tilfeller, regulert i en egen forskrift fra 15. oktober 2017, søkes om produksjonsøkning på seks prosent.


Mia (16) og Pia (16) vil gjøre folk nysgjerrige på ny sjømat

Prosjektet og artikkelserien «Trøndelag redder verden» ble avsluttet med et debattmøte på Brekstad tirsdag.Se debatten live

Er det egentlig ønskelig med vekst i sjømatnæringa?

Lakselus, rømming og andre miljøproblemer skaper konflikter. Vi tar debatten om det er ønskelig med en mangedobling av sjømatproduksjonen.

 

Trøndelag redder verden

Hoppekreps og fiskerester lager nye arbeidsplasser

Hoppekreps er selve supermaten til all verdens oppdrettsfisk. Trøndere har endelig funnet ut hvordan den lille krepsen kan produseres.