Verdalsfirma leder i Osen

Røstad Entreprenør fra Verdal leder klart med et anbud på 90 millioner kroner. – Stor deltakelse og lave priser preger konkurransen om utbedring av fylkesveg 715 i Osen i Sør-Trøndelag, skriver Våre Veger.

  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Blant de store riksentreprenørene er det bare Mesta som har gitt anbud, men konkurransen er det ingen ting å si på. Flere anbud ligger godt under byggherrekalkylen. Byggeleder Martin Engum er forståelig nok godt fornøyd med både prisnivået og deltakelsen.


Dette er rekkefølgen bak lederen:

Johs. J. Syltern fra Åfjord: 99,7 mill.

Tore Løkke fra Åfjord: 107,3 mill.

Contexo fra Hønefoss: 108,8 mill.

Mesta: 119,8 mill.

Tverås Maskin & Transport fra Stjørdal: 120,2 mill.

M3 Anlegg fra Bodø: 128,1 mill.

Lesja Bulldozerlag: 160,6 mill.

Det er seks parsellene som skal utbedres. Alle ligger i Steinsdalen. Ytterpunktene er Osen sentrum i vest og Almlifossen i øst. Avstanden mellom dem er 16,5 km.

Standarden er utilfredsstillende på hele strekningen, men økonomien tillater ikke en generell oppgradering, derfor blir bare de verste bitene tatt.

Den nye vegen får en asfaltert bredde på 6,5 meter. I kommunesentret i Osen skal det anlegges et 160 meter langt fortau. I forbindelse med det skal det settes opp en støttemur på 200 kvm.

Entreprisen er et delprosjekt i vegpakken Fosenvegene. Den som får kontrakten, må fullføre jobben innen 1. mai 2020.

Den romslige byggetiden har sammenheng med at omkjøringsmulighetene er dårlige. Entreprenøren må derfor regne med mye trafikk i anleggsområdet. Desuten er det noen områder med dårlige grunnforhold.