Vil samle voksenopplæringen på ett sted

Voksenopplæringen i Rissa og Leksvik har til sammen ni årsverk. Nå ønsker rådmannen at dette samles på samme sted og under samme tak som innvandringstjenesten.

I Rissa er voksenopplæringen samlet i andre etasje i dette bygget i sentrum.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Neste uke skal oppvekstutvalget diskutere hvordan dette skal organiseres når Rissa og Leksvik blir sammenslått.

I Leksvik

I dag har voksenopplæringen i Leksvik 24 elever.

15 er bosatt i Leksvik og 9 i Vanvikan.

Elevene har tilbud om undervisning i norsk og samfunnsfag.

Slik det ser ut per i dag er det kun tre flyktninger, bosatt i Leksvik, som kommer til å fortsette norskopplæringen høsten 2018. Resten av flyktningene vil begynne på grunnskole eller videregående skole.

I Rissa

I Rissa har voksenopplæringen 52 elever.

Her har elevene tilbud om toårig grunnskole eller undervisning i norsk og samfunnsfag.

Ti elever går førsteåret og 18 elever går andre året på grunnskolen.

Foreløpig er det 10 elever som fortsetter på grunnskole 2 i Rissa neste høst.  19 elever vil fortsette med norskkurs og grunnskole 1.

Bosettingsvedtak

Bosettingsvedtak vil gi kommunen 10 nye flyktninger, men det er usikkert hvor mange elever man vil få i 2018.

Det påpekes i notatet at de fleste på voksenopplæringen er uten førerkort og bil. De er avhengig av buss eller gangavstand til nødvendige tjenester som NAV, bank, tannlege og legekontor.

Om det fortsatt skal være opplæring på to lokasjoner, trengs det kun én lærer i Leksvik. Vedkommende vil måtte ha både nybegynnere og viderekommende i samme klasse. Det vil kreve at Fosen Innvandringstjeneste er til stede på begge steder, med kontorlokaler, og det blir en del kjøring mellom lokasjonene.

Ønsker ett sted

For å få et godt opplæringstilbud, tilpasset elevenes nivå og et godt fagmiljø, bør voksenopplæringen være på samme sted og under samme tak som innvandringstjenesten står det i notatet.

Rådmannen ber oppvekstutvalget drøfte saken og gi tilbakemelding om hvordan det videre arbeidet med organisering av voksenopplæring kan legges opp. Rådmannen ønsker en avklaring på lokalisering tidlig på nyåret.


Ønsker enda flere flyktninger

Indre Fosen kommune har fått forespørsel om å ta imot 10 flyktninger i 2018.