- Fjoråret var et godt år for næringslivet på Fosen

Hvert år kommer konjunkturbarometeret som baserer seg på 40.000 bedriftsregnskap i Midt-Norge, og gir således et godt bilde av temperaturen i næringslivet i regionen.

Banksjef Ove Vollan og bedriftsrådgiver Elin Merete Hoel 

Nyheter

- SpareBank 1 SMN gir ut barometeret fordi vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene, og vi anser konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank, sier banksjef Ove Vollan og bedriftsrådgiver Elin Merete Hoel.

De påpeker at det er viktig for dem å se på utviklingen i Fosen.

- Og det er helt klart at fjoråret var et meget godt år også for næringslivet her på Fosen.

Omsetninga på Fosen har vokst jevnt fra 8,3 milliarder kroner i 2013 til 11,2 milliarder i fjor. Økninga i fjor var spesielt høy, med 19 % på ett år. Og det var vekst i samtlige kommuner på Fosen, med størst prosentvis vekst i Roan (63 %), Indre Fosen (37 %) og Ørland (35 %).

Økte driftsinntekter

- Det som er minst like gledelig er at bedriftene tjener mer penger. Driftsresultatene til bedriftene på Fosen samlet sett økte med hele 76 %, fra 580 millioner til over 1 milliard.

- Den største økninga her hadde Indre Fosen (120 %), som hadde et svakt år i 2015, påpeker Vollan.

Deretter kommer Bjugn (107 %), Åfjord (96 %) og Osen (51 %).

 

Barometeret forteller om gode tider for havbruk og fiskeri, at vi har lagt mye av oljenedturen bak oss, det er generell oppgang i aktivitetsnivået, og stor investeringsvilje og optimisme også innen landbruket.

- Det er mye positivt på gang og god lønnsomhet i Trøndelagsfylkene. Høyt investeringsnivå, spesielt innen havbruk. Lav rente og arbeidsledighet, svekket krone styrker eksportbedriftene, og antall konkurser er forholdsvis lavt.

Av områder som ikke er like positive, trekkes fram at det fortsatt er for mange selskap som går med underskudd og har negativ egenkapital, antall unge uføre øker og det blir stadig flere pensjonister som må forsørges av stadig færre yrkesaktive.

Trua på framtida

- Men i det store og hele tegnes et positivt bilde av næringslivet og framtiden. Også bedriftsbarometeret som er en spørreundersøkelse av ledere i næringslivet på områder som sysselsetting, omsetning og lønnsomhet, viser at trua på framtida igjen er stigende. Også på Fosen, med kampflybase, vindmøller, verftsindustri og storstilt satsing både på havrommet og på energi. En rekke næringsklynger er etablert i kjølvannet av investeringene, og vil forhåpentligvis bidra til at en stor del av verdiskapninga skjer lokalt på Fosen og i Trøndelag.