Innrømmer feil på autopass

Sør-Trøndelag fylkeskommune sendte mandag ettermiddag ut en pressemelding om feil på Autopass-systemet på ferjesambandet Flakk-Rørvik.
Nyheter

Leder i Fosen Pendlerforening, Harald Fagervold, har engasjert seg i saken og tror det kan være millioner av kroner på avveier og påpeker at det er rundt 700.000 bilister som trafikkerer Flakk-Rørvik hvert år.

Fra starten

- Jeg er ikke i tvil om at det er snakk om millioner på avveier her. Inntil det motsatte er bevist, sier Fagervold, som selv har opplevd å bli trukket mer enn han skal. Han mener dette er noe som har foregått helt siden autopass ble innført på ferjestrekningen.

Leder i Fosen Pendlerforening, Harald Fagervold.  Foto: Sigrun Overland

 

- Når du ringer inn og sier det er trukket feil, får du godskrevet pengene uten at de mukker. Pengene godskrives brikken, får man opplyst.

Noen han ikke er fornøyd med. Han ønsker at pengene skal tilbakebetales.


Stadig feil innkreving på autopass

- Dette er svindel

Bjørn Vårum pendler fra Fosen til Trondheim noen dager i uka. Sønnen pendler hver dag. Etter at Bjørn begynte å følge med på hva han ble trukket på autopassbrikken har det blitt gjentatte klager på for mye trekk.

 

Ber folk kontrollere

I pressemeldingen står det følgende:

«AutoPASS på Flakk-Rørvik: Feil i registrering av kjøretøy.

BT Signaal, som er ansvarlig for innkreving av betaling ved Fergeleiet Flakk-Rørvik, har etter henvendelse fra brukere avdekket feil ved enkelte passeringer ved betalingspunkt.  Disse feilene knytter seg til to forhold.

1. I en kort avgrenset periode er enkelte kjøretøy blitt belastet dobbelt.  Dette skyldes en menneskelig feil på en avgrenset mengde transaksjoner. Alle de aktuelle transaksjonene er gjennomgått og de som er blitt belastet for mye er blitt godskrevet.  BT Signaal beklager dette, men forsikrer om at det ikke er en feil ved systemet.  Dette er en engangshendelse i forbindelse med at en avgrenset mengde transaksjoner som ble håndtert manuelt. Systemet har ellers innebygde kontroller for dette..

2.I forbindelse med AutoPASS som betalingsmiddel på Flakk Rørvik foretas det automatisk lengdemåling av kjøretøy med laser – for å bestemme hvilken takstklasse kjøretøyet skal belastes i.

              Det er kjøretøyets totale lengde, inklusiv eventuell ut-stikk som f.eks. tilhengerfeste, som  avgjør klassifiseringen.

              Selv om det er lagt til en sikkerhetsmargin på målingene så vil i enkelte tilfeller kjøretøy dessverre kunne bli klassifisert i feil takstklasse. Dette skyldes at laserne, som beregner lengde, kan påvirkes av spesielle vær- og kjøreforhold – som for eksempel kjøretøy i stor fart som har stor vannsky bak seg. Slike feil tilhører heldigvis unntaket. BT Signaal opplyser at dette så langt i år gjelder 0,13 % av passeringene.  Slike feil blir korrigert så fort vi blir gjort oppmerksom på det.

Selv om innkrevingssystemet i all hovedsak fungerer som det skal, anbefaler vi trafikanter å kontrollere sine passeringer på websider eller faktura, da feil kan forekomme. I slike tilfeller blir det ryddet opp straks kunden tar kontakt.

Generelt er det en god regel å kontrollere faktura man mottar, uansett hvem som er avsender.»