Har ikke avdekket kritiske feil ved helikopteret

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) startet 24. november 2017 en undersøkelse av ulykken der et AW101 redningshelikopter veltet på Sola flystasjon.

  Foto: CARINA JOHANSEN / NTB SCANPIX

Nyheter

Det arbeides nå med å samle inn relevant informasjon i saken, opplyses det i ei pressemelding.

SHF startet 24. november 2017 en undersøkelse av ulykken der et AW101 redningshelikopter veltet på Sola flystasjon.

Analyserer data

- Vi arbeider nå med å samle inn relevant informasjon i saken. Vi har gjennomført initielle undersøkelser på stedet og intervjuet personell som har hatt befatning med ulykken. Vi har også begynt nedlastning og analyse av data fra de forskjellige registratorene som sto i helikopteret, heter det i pressemeldingen.

Så langt er det ikke avdekket kritiske feil ved helikopteret, og SHF har derfor ikke kommet med noen tilrådinger til produsenten eller operatører av helikopteret. Imidlertid er det ennå for tidlig å trekke noen slutninger om årsaksforholdene.

Undersøkelsesrapport

- Havarikommisjonen vurderer fortløpende de funn som gjøres i saken og vil komme med sikkerhetskritiske tilrådinger dersom den finner grunnlag for det. Når undersøkelsen er ferdigstilt, utarbeides og offentligjøres en undersøkelsesrapport. Det er for tidlig å si noe om når den endelige rapporten vil foreligge, skriver SHF.

Til Ørland i 2018

Kontrakten om kjøp av 16 nye helikoptre ble inngått i 2013, og de skal fases inn i perioden 2018 til 2020. Sola er først ute og deretter følger Ørland (2018), Banak (2019), Bodø (2019), Rygge (2020) og Florø (2020).