Springflo og høy vannstand torsdag

Meteorologisk Institutt har sendt ut varsel om risiko for ekstra høy vannstand torsdag ettermiddag.
Nyheter

Torsdag ettermiddag ble det meldt om høy vannstand og springflo flere steder på Fosen.

- Vannstanden er på det meste estimert til å bli 35-45 centimeter over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, opplyser Meteorologisk Institutt.

Det er fare for mindre oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen, varsler meteorologene.

- Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Vurder behov for forebyggende tiltak, skriver Meteorologisk Institutt.