Arrangerte «Smootie-dag» på skolen

Elevrådet ved Mælan skole hadde idedugnad og endte opp med at de ville arrangere en «Smoothie-dag». Både for å synliggjøre elevrådet, men også for å gjøre noe positivt sammen for skolemiljøet.

Elever fra småtrinnet har fått smoothie fra elevrådet. 

Nyheter

«Elevrådet bygger opp, mens skolen rivers ned» skriver Linda Lillemo i elevrådet til Fosna-Folket.

Elevene på Mælan skole har en litt annerledes skolehverdag for tiden.

Her er hva elevrådet skriver:

Elevrådet ved Mølan skole. 

 

«ELEVRÅDET BYGGER OPP, MENS SKOLEN RIVES NED» 

Dette er slagordet elevrådet har forholdt seg til når det har arrangert Smoothiedag for hele skolen. De ønsket å gjennomføre en slik dag, fordi denne høsten har vært annerledes enn vanlig, både med tanke på støy, støv og fasiliteter.

Elevene ved Mælan skole er så heldige at de får en ny skole, men i byggeperioden er uteområdet redusert. Håndballbanen, slåballbanen, basketkorger og dissestativ er områder/aktiviteter som elevene ikke har tilgang til lenger. Ungdomstrinnet er i skolebrakker og barneskolen er trykt sammen på små klasserom i den gamle administrasjonsfløya.

Servering 1. og 2. klasse. 

 

Elevrådet gleder seg til nyskolen står klar! De vil likevel berømme alle, både elever og ansatte, for at de har vært flinke til å tilpasse seg og omstille seg i byggeperioden. Etter en idedugnad, endte de opp med at de ville arrangere en "Smoothie-dag" for alle på skolen. Tanken var at alle skulle få en gratis smoothie. Den kunne også fungere som et godt og sunt tillegg til den vanlige skolematen, samt skape god motivasjon.

Smootien har de laget selv, og smoothiebegrene har de dekorert med selvlagde klistermerker med bilde av seg selv og slagordet «Elevrådet bygger opp, mens skolen rives ned».

Smoothiebeger. 

 

En sånn dag er også med på å synliggjøre elevrådet. Det er viktig å engasjere seg for å få til noe bra! Elevrådet har hatt stort fokus på vennskap og det å skape et godt skolemiljø. De mener at positive opplevelser sammen gjør noe bra for skolemiljøet, og dessuten var det en fin måte å starte advent på!

Linda Lillemo  


Når skolen blir byggeplass

Det blir et spesielt år for de 84 elevene på Mælan skole i år. Denne uka starter rivningen av store deler av den gamle skolen.