Verner 991 dekar regnskog på Fosen

Fredag besluttet Kongen i statsråd å utvide Murudalen naturreservat i Bjugn kommune. Dermed vernes 991 dekar boreal regnskog.

1. desember vedtok Kongen i statsråd å utvide Murudalen naturreservat i Bjugn kommune med 991 dekar.  Foto: Klima- og miljødepartementet

Nyheter

1. desember besluttet Kongen i statsråd å verne 36 skogsområder med umiddelbar virkning gjennom 36 forskrifter.

Blant dem er en ny forskrift for Murudalen naturreservat i Bjugn kommune. Den utvider naturreservatet med 991 dekar så hele reservatet nå er på 2450 dekar.

LES OGSÅ: Vil Utvide fredet regnskogsområde på Fosen

Regnskog

I rapporten Boreal regnskog på Fosen som ble laget av Miljøfaglig utredning As for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i 2013, skriver fagfolkene at boreal regnskog i Europa omtrent bare finnes i Norge. Utbredelsen er liten i andre verdensdeler også.

I Norge er det Trøndelag som er den store regnskogsregionen og Åfjord, Roan, Osen, Bjugn og Rissa som er de de store regnskogskommunene.

Nesten dobling

I dag er det naturreservat som er opprettet for å ta vare på skogtypen i alle de fem kommunene på Fosen som har regnskogsforekomster.

Det er blant annet reservat rundt Nordelva i Rissa, Hildremsvatnet i Bjugn, Kariholet, Høyemsmoan og Skjerva i Åfjord, Rundfjelldalstuva, Granholvatnet og Tostenelva i Roan og Seterelva og Skjellådalen i Osen.

Murudalen naturreservat ble opprettet i 2007 og har frem til nå vært 1460 dekar.

LES OGSÅ: Sjekk hvor på Fosen regnskogen er vernet

Trønderflekklav er en av de beste indikatorene på boreal regnskog. Her er arten på rogn i Åfjord.  Foto: Geir Gaarder

Ønsket

Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som er bedt om å velge ut områder som kan egne seg for skogsvern.

Under sin kartlegging foreslo Fylkesmannen å utvide Murudalen i samråd med skogseierne.

- Forsvinner kystgranskogen fra Trøndelag, ja da forsvinner den fra verden, skriver Fylkesmannen i sin oversikt over særlig verdifull natur i Sør-Trøndelag.

I en pressemelding uttaler klima- og miljøminister Vidar Helgesen at han vil takke skogeierne som tilbyr frivillig vern.

– En stor del av det trua naturmangfoldet i Norge finnes i skog. Derfor er skogvern et nødvendig og effektivt tiltak for å sikre norsk naturmangfold. Jeg er glad for at vi nå får på plass disse viktige verneområdene, sier Helgesen.

LES OGSÅ: Vil verne område rundt Ørland og Bjugn som er dobbelt så stort som Ørlandet

Mer skal vernes

I 2016 vedtok Stortinget et mål om vern av ti prosent av Norges skogsareal. Når man regner med de 36 nye verneområdene er totalt litt over fire prosent av det samlede skogsarealet vernet som del av omlag 390 skogsområder.

LES OGSÅ: Mulig marint verneområde: - Det er i neste fase diskusjonen for eller mot vern kommer