Har begynt på tunnelhullet

Statens Vegvesen regner med å ha sprengt seg gjennom fjellet mellom Sumstad og Hellfjorden i Roan innen utgangen av februar neste år.

Her skal entreprenøren straks starte å sprenge tunnel. Dette er på Hellfjord-siden. Tunnelen skal drives fra Hellfjorden og mot Sumstad. Det arbeides i slak motbakke slik at vannet renner ut etter hvert.   Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

- Vi har gjort unna det meste av sprengningsarbeid under åpen himmel på Hellfjord-siden. Fjellskjæringen langs veien er stort sett ferdig. Det samme er selve tunnelpåhugget, forklarer Martin Engum i Statens Vegvesen.