Videregående skole i Indre Fosen

- Unødvendig å utrede Rissa en gang til

I ettermiddag/kveld skal hovedutvalget for utdanning i Trøndelag behandle stedsvalg av ny videregående skole i Indre Fosen.

Rune Schei (H) og Line Mari Rosvold Fjeldahl (V) mener stedsvalg på den nye videregående skolen i Indre Fosen kommune ikke skal utsettes men tas i dag.  Foto: privat

Nyheter

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil fremme forslag om at det fastslås at skolen skal ligge i Vanvikan.

- Beslutning må tas

- Nå er det viktig å komme i gang med planleggingen så vi får en ny skole så fort som mulig, sier Høyres Rune Schei.

Han påpeker at saken er behandlet flere ganger over lang tid.

 - Det er helt unødvendig å utrede alternativet i Rissa en gang til. Både Indre Fosen og gamle Nord-Trøndelag fylke har vært klar på at skolen bør lokaliseres i Vanvikan. Nå er det viktig å ta en beslutning slik at vi skaper forutsigbarhet for elever, ansatte og lokalmiljøet, sier Schei.

LES OGSÅ:

Vil utsette stedsvalget

H, FrP og V fremmer følgende forslag:

«Felles videregåendeskole i Indre Fosen legges til Vanvikan. Ny sak om tomtevalg fremmes for fylkestinget i april 2018.»

Innstilling:

Fylkestinget vedtar at:

1. Kapasitet på antall elevplasser for felles videregående skole i Indre Fosen kommune fastsettes til 300-320 i samsvar med opplæringstilbud angitt i saksutredningen.

2. Ny sak om lokalisering av felles videregående skole i Indre Fosen kommune fremmes for Fylkestinget i april 2018.

3. Videre utredning gjennomføres med utgangspunkt i de prosesser som er i gang med eksterne rådgivere, de videregående skolene, vertskommune og øvrige samarbeidspartnere som grunnskole, idrett og arbeids-/kulturliv.

LES OGSÅ:


- Det er slitsomt, særlig for dem som arbeider på skolene

Nå pågår utredningsarbeidet om hvor en ny videregående skole i Indre Fosen kommune skal ligge.Ny videregående skole i Indre Fosen:

Flertallet vil ha nyskolen i Rissa

57,2 prosent av ungdomsskoleelevene i Rissa og Leksvik vil at en ny videregående skole i Indre Fosen skal bygges i Rissa.