Utsetter utvidelse av Borgly barnehage

Kommunestyret i Leksvik valgte nok en gang å utsette søknaden fra Borgly barnehage om utvidelse av antall ekvivalenter fra 31 til 46.

Borgly barnehage  Foto: arkiv

Nyheter

Kurt Myrabakk (Frp) meldte seg inhabil i behandling av saken.

Søknaden om utvidelse av barnehagen på Hindrem har vært behandlet flere ganger siden den kom i oktober i fjor. Siste gang i kommunestyret i desember i fjor.

Utreder i Vanvikan

I saksframlegget står det at en av årsakene til at det ikke er fattet vedtak i saken er utredningsarbeidet som pågår i forhold til ny barnehage i Vanvikan.

«Per i dag er utredningen i forhold til både ny barnehage og skole satt på vent på grunn av at det er satt i gang utarbeidelse av en kommunedelplan for Vanvikan. Denne planen er planlagt ferdig høsten 2018.»

Rådmannens innstilling

I innstillingen foran møte sto det:

På grunn av det synkende barnetallet i Leksvik kommune og at det dermed ikke er behov for å øke antallet ekvivalenter i kommunens barnehager, avslås søknaden fra Borgly barnehage.

Trenger samarbeid

Flere av politikerne påpekte at de syntes saksframlegget var mangelfullt og at de tidligere hadde vært tydelige på at det måtte samarbeides med planene om ny barnehage i Vanvikan.

Senterpartiet, Venstre og Arbeiderpartiet fremmet sammen et utsettelsesforslag som gikk på utvidelse av Borgly barnehage måtte ses i sammenheng med utbygging av ny barnehage i Vanvikan.

Endelig vedtak:

1. Behandling av søknad fra Borgly Barnehage om utvidelse fra 31 til 48 ekvivalenter utsettes.

2. Behov for en utvidelse må sees i sammenheng med bygging av ny barnehage i Vanvikan.

3. Leksvik kommune/Indre Fosen kommune ved oppvekstsjef innleder samtaler med Borgly om utredning og planlegging av ny barnehage i Vanvikan. Resultatet av samtaler legges frem for kommunestyret i mars 2018.

4. I videre behandling av saken må saksframlegg konkretisere hvilke økonomiske konsekvenser en utvidelse av ekvivalenter kan ha for kommunen.

Forslaget ble vedtatt mot én stemme.

LES OGSÅ:

Penger til overs