Foreslår parkeringsavgift og tidsbegrensninger

På oppdrag fra Ørland kommune, har Trondheim parkering utredet fremtidige parkeringsløsninger i Brekstad. De anbefaler et helt nytt parkeringsregime i kystbyen.

Trondheim parkering foreslår at Ørland kommune begrenser hvor lenge man kan parkere mange steder i Brekstad sentrum. Her på parkeringsplassen ved Ørland kultursenter foreslår parkeringsselskapet en parkeringsavgift på mellom 25 og 50 kroner døgnet.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

- Vi har kommet fram til at den mest optimale løsningen sett i lys av både behov for kommunens innbyggere og brukere – men også fra et kostnadsperspektiv – er en regulering av aktuelle områder, med avgiftsparkering, tidsbegrensning og soner, konkluderer Trondheim parkering i sin mulighetsstudie for fremtidens parkeringsløsninger i Ørland kommune.

Tidligere i høst utvidet Ørland kommune parkeringsplassen ved Ørland kultursenter med rundt 50 parkeringsplasser. Samtidig ba politikerne kommunen se på en helhetlig løsning for parkering i Brekstad.

LES OGSÅ: Vil løse parkeringskaoset: Her kommer det 50 nye parkeringsplasser

Ikke parkeringshus

I mulighetsstudien skriver Trondheim parkering at de raskt forkastet tanken om et kommunalt parkeringshus.

- Vi har sett på muligheten for parkeringshus. Dette ble raskt lagt vekk basert på en kombinasjon av kostnader og at selve byggingen vil være dyr nettopp på det aktuelle området, heter det i rapporten.

- Kostnadene kommer raskt opp i 300.000 – 400.000 per plass.

Ulik regulering

I mulighetsstudien anbefaler Trondheim parkering ulik regulering for ulike parkeringsområder.

De foreslår blant annet soneparkering med tidsbegrensninger i gatene rundt Yrjarsgate.

På den store parkeringsplassen ved Ørland kultursenter anbefaler utrederen parkeringsavgift på mellom 25 og 50 kroner døgnet, med en makstid på fem døgn for å unngå ferieparkering.

Venter parkeringsstøy

- Når det gjelder innføringer av parkeringsreguleringer på parkeringsplassen i Yrjarsgate, vil vår anbefaling være å innføre avgiftsparkering hvis man velger å gå for en regulering, heter det i mulighetsstudien.

- Parkering skaper engasjement og støy, og det kan være like greit og gå får den tøffeste løsningen med en gang istedenfor å ta det i en totrinnsmodell og få støy begge ganger.

Det er Ørland kommune som avgjør reglene for parkering på kommunale parkeringsplasser, mens private aktører kan regulere sine egne parkeringsplasser innenfor visse regler.

LES OGSÅ: Tror gratis parkering kan føre til flysuksess