Kommunen kjøper fire leiligheter

Leksvik kommunestyre vedtok i torsdagens møte å kjøpe fire omsorgsleiligheter på Rønningstrand, i bygget som tidligere var Leksvik hotell, til 8,8 millioner kroner.

Tidligere Leksvik hotell blir omsorgsleiligheter.  Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Nyheter

Det er IOC Eiendom som selger, og kommunen kjøper leilighetene for å øke kapasiteten på omsorgsboliger, og bedre tilrettelegging for eldreboliger i kommunen.

Selvfinansierende

Ordfører Steinar Saghaug (H) mente det var behov for leilighetene og påpekte at med tilskuddene kommunen får blir låneopptaket per leilighet på 1.240.000 kroner.

Varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) påpekte at det har kommet fram at det står kanskje så mye som 10 leiligheter ledige i Leksvik.

- Og, ja, disse leilighetene skal være selvfinansierende, men er de de selv om de ikke er utleid? Om vi kjøper flere vil flere bli stående ledig, spurte han.

- Gladsak

- Behovet er der, flere eldre trenger en plass å bo, sa ordfører Steinar Saghaug.

- Jeg synes dette er en gladsak. Nå skal vi kjøpe fire leiligheter og få nytt liv i Rønningstua, sa Kurt Myrabakk (Frp).

Leie?

Raymond Balstad (Sp) lurte på om det var vurdert leiekontrakt over for eksempel 20 år med utbygger, i stedet for kjøp.

Det samme spurte Line Marie Rosvold Fjeldahl (V) om.

- Kommunen har mange utleieboliger. Det er vanlig at mange blir boende i en utleiebolig hele livet. Har det vært tenkt gjennom om beboere først kan leie og deretter få kjøpe leiligheten? Hvordan blir det i forhold til tilskudd fra Husbanken? ville hun vite.

Enstemmig

- Vi har fått innspill på det. Nå er disse leilighetene beregnet for eldre og for dem er ikke eierbiten det største behovet, svarte assisterende rådmann i Leksvik, Bjørn Ståle Aalberg.

Kjøpet av fire leiligheter til 8,8 millioner kroner ble enstemmig vedtatt.


Fylkesmannen godtar ikke planen

Høringsfristen på reguleringsplanen for «Rema-tomta» i Rissa sentrum er ute. Innspill fra fylkesmannen stopper utbyggingen inntil ny plan er utarbeidet. - Vi må bare vente til alt er klart, sier utbygger Geir Dahle.