- Vi vil velge et navn som kan være mest mulig samlende

Åfjord og Roan blir ikke enige om kommunenavn. Nå er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som avgjør saken.
Nyheter

«Departementet tar sikte på å fastsette de fleste forskriftene om sammenslåing i løpet av 2017», skriver statssekretær Kristin Holm Jensen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.