«Prøvekjør» den spektakulære nyveien

To tunneler og ei spektakulær bru. Slik blir den splitter nye fylkesveien utover mot Stoksund i Åfjord kommune.

Statens Vegvesens 3D-modell av den nye veien.

Skissen viser den nye brua over Ryssdalen.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Arbeidet med den nye fylkesveien tar til om få dager.

I videoen øverst i artikkelen kan du «prøvekjøre» nyveien. Da starter du fra Ryssdalstoppen og kjører den nye veien til Herfjord.

Turbintransport

Det er fra toppen av Ryssdalen og til Herfjord at det blir bygd ny vei. Dagens fylkesvei 723 er svært rasutsatt, og ny vei er derfor svært etterlenget. Utbyggerne av vindparkene på Fosen bidrar også til finansieringen av veien. Ny vei medfører nemlig at vindturbinene kan fraktes landeveien til vindparken på Harbakfjellet ved Stoksund. Uten ny vei, har Fosen Vind måttet bygge ny dypvannskai i Stoksund.

Her får du alt om nyveien:


 

45 meter høy bru

Fra toppen av Ryssdalen skal veien gå over ei ny spektakulær 145 meter lang bru tvers over gaupterrenget i dalen. På det høyeste vil nybrua ruve 45 meter over dagens vei nede i dalen. På den andre siden vil brua gå inn i tunnelåpningen til den nye Ryssdalstunnelen. Den blir 760 meter lang og Fosens lengste tunnel. I den andre enden bygges ny vei under åpen himmel, før man kommer til den 590 meter lange Herfjordstunnelen. Nyveien knyttes så sammen med dagens fylkesvei 723 i Herfjord.

Det er Åfjord-entreprenøren Johs. J. Syltern AS som skal bygge nyveien. De leverte i sommer et tilbud på 279,4 millioner kroner for jobben.

Les mer om nyveien:


Forventer byggestart på storprosjektet i oktober

To nye tunneler og ei spektakulær bru skal bygges i Åfjord. I Roan blir det også én ny tunnel. Det er trolig bare uker til arbeidet tar til.Knut Sundet i Fosenvegene:

– Det blir utsatt anbudsfrist for fylkesvei 723

Den nye fylkesvei 723 fra Ryssdalstoppen til Herfjord i Åfjord er lagt ut på anbud.