Feiret fagbrev og kursavslutning

Forleden feiret en gruppe kursdeltakere fra landbruket avslutningen av tre års kursvirksjomhet. – Kompetanseutvikling er viktig for næringa, sier Hege Hopen Amundal i Indre Fosen Utvikling.

På bildet, starter nederst: Jephta Leenman, Mona Mittet, Marit Sofie Braseth, Sølvi Øvergård, Daniel Gomo, Geir Hermstad, Anders Askim, Andreas Brødreskift. Anne-Lise Haugdahl Humstad (lærer), Ottar Rønning (lærer), Ole-Arnstein Strømsli (lærer), Hilde-Haugdahl Humstad (lærer), Jørgen Rønning (lærer), Tore Solli(Indre Fosen Utvikling), Cato Haarberg (lærer), Ketil Tokstad og Torunn Butli Rømma (fra arrangørene av prosjektet)  Foto: Privat

Nyheter

Kursavslutning ble feiret med ressurssentrene i Rissa og Åfjord, lærere og landbruksforvaltningen. På avslutninga fikk agronomene kursbevis for fullført landbruksutdanning.

Agronomutdanning

Gjennom tre semestre har tolv deltakere fra Rissa og Åfjord tatt agronomutdanning på Fosen. Det hele startet med at Sør-Trøndelag fylkeskommune søkte Utdanningsdirektoratet om å delta i utprøving av opplæringsmodeller knyttet til arbeidsplassen for ufaglærte. Fagområdene som ble innvilget var: Agronom, Skogsoperatør, Yrkessjåfør, fagoperatør i Akvakultur, Salgsfaget og Kontor- og administrasjonsfaget.

Ressurssentrene på Fosen fikk blant annet oppdraget med å gjennomføre Agronomutdanning og skogsoperatørfaget. Rissa Utvikling og skogpådriver ved Lensa Fosen bidro med en betydelig innsats for å gjennomføre realkompetansevurderingene, som en viktig og individuell del av opplæringen for hver enkelt deltaker.

Engasjerte

Kursforberedelsene startet høsten 2015. Tolv engasjerte deltakere har vært med helt til slutten. Noen har plan om å ta over gård.

– Deltakerne er voksne som har tatt kurset på fritid. Undervisninga ble gjennomført med kveldskurs en til to kvelder i uka. Vi har gode lærere og instruktører i Fosen-regionen, og de ble rekruttert av ressurssentrene i Åfjord og Rissa. I tillegg har kursdeltakerne hatt noen undervisningslørdager med praksisundervisning, sier Hopen Amundal.

Utfordringer

Etter hvert semester tok deltakerne privatisteksamen lokalt og på Skjetlein videregående skole. Nesten alle har rukket å fullføre alle eksamener og er nå blitt agronom. For skogsoperatørfaget er det fire som nå er klare for fagprøven og skal avlegge denne i høst. De har fulgt et annet opplegg enn agronomdeltakerne.

Prosjektleder Ketil Kvam informerte om landbruksprosjektet Dyrk Fosen som er ment å bli et virkemiddel for å hjelpe gårdbrukere på Fosen. En av de prioriterte områdene i prosjektet er kompetanse, da man ser at kompetanse er viktig for å ta ut marginer på sin side og bruke rådgivernettverket på best mulig måte. Et av målene til prosjektet er å få til et permanent opplegg på agronomutdanning på kveldstid på Fosen. Dersom man klarer å finne en god modell med langsiktig finansiering er dette mulig. Prosjektet skal sammen med ressurssentrene jobbe for å til et slikt opplegg på Fosen.