Messebygget på Hysnes:

- Att og fram er like langt

Kommunestyret i Rissa vedtok i siste møte å kjøpe tilbake messebygget på Hysnes.

Messebygget  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Før saken ble behandlet fortalte Per Brovold (SV) kort hva som har skjedd med bygget.

- Vi kjøpte det av Forsvaret og brukte sju millioner kroner på å pusse det opp. Så solgte vi det for 980.000 kroner. Nå kjøper vi det tilbake for 3,2 millioner kroner. Jeg kommer ikke til å gå imot innstillingen, men kunne ikke dy meg fra å si dette. At og fram er like langt, sa Per Brovold.

- Det har « rådde litt pæng»  ut av lommene på den turen da, avsluttet han innlegget med.

Helseforet trenger kjøkken

I vurderingen av saken står det at Unicare Helsefort vil bli en viktig arbeidsplass med nesten 40 årsverk. Kommunen i ønsker derfor å legge til rette for en så god drift som mulig.

«Kjøkkenbygget har en 1. etasje som i dag benyttes mest til lagerrom, men vil med enkle grep kunne gjøres om til leiligheter for å huse nye pasienter dersom det blir behov. Hvis vi eier bygget vil vi kunne la Unicare Helsefort selv ta en slik oppussing når de ser behovet for flere plasser. Med et slikt grep gir vi Unicare Helsefort en større mulighet til å vinne nye anbud og få inn flere døgnpasienter. Det vil det føre til flere årsverk og en sikrere drift i lang tid fremover.»

Rådmannens innstilling var følgende:

1. Dersom Unicare Helsefort bekrefter at de ønsker å leie kjøkkenbygget (gnr. 131: bnr. 9), kjøper Rissa kommune bygget av BGT- Eiendom for kr 3 200 000.

2. Rissa kommune tar opp et lån på kr 3 200 000 for å dekke investeringen.

3. Rissa kommune leier ut bygget til Unicare Helsefort til kr 450 000 i året. Dette dekker nedbetalingen av lånet i løpet av 8 år.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.