Statsbudsjettet:

Ønsker «smidig overgang» fra F-16 til F-35. Bevilger 347 millioner ekstra

Regjeringen ønsker å øke Luftforsvarets budsjett i 2018. Dette ble klart da finansminister Siv Jensen, på vegne av Regjeringen Solberg, la frem forslag til statsbudsjett for 2018.

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til talerstolen for å legge frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 på Stortinget.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyheter

Torsdag klokken 10.00 ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 lagt frem. Flere av budsjettforslagene har betydning for Fosen-regionen.

Forsvaret

I 2018 skal ytterligere seks av de nye F-35 kampflyene mottas på Ørland flystasjon. Budsjettforslaget legger til rette for at aktiviteten med de nye kampflyene vil øke i 2018. For å bidra til en smidig overgang fra F-16 til F-35, foreslår regjeringen å øke Luftforsvarets budsjett med om lag 347 millioner kroner sammenliknet med 2017.

Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 660 millioner kroner på å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Sør-Trøndelag i 2018. Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018. Midlene skal gå til prosjekter på Ørland flystasjon, i henhold til Stortingets vedtak om å utvikle Forsvarets fremtidige kampflybase.

De viktigste prosjektene i 2018 er etablering av hangarer til F-35, innløsning av boliger og våningshus, og støytiltak på boliger i rød og gul støysone rundt flystasjonen. Videre skal det gjennomføres prosjekter for beskyttelse og sikring av kampflybasen samt nye forlegninger til befal, vervede og vernepliktige mannskaper.

Kultur og vekst

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag med 1 million kroner for å dekke økte driftskostnader i det nye formidlingsbygget ved museets avdeling Kystens Arv i Rissa.

Med en vekst på 3,7 prosent er Bjugn den kommunen i Trøndelag med nest høyest vekst i frie inntekter. Også Ørland kommune er blant vinnerne i Trøndelag hva gjelder vekst i frie inntekter fra 2017 - 2018. Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Fosna-Folket kommer tilbake med mer.