Vil sikre mørk tunnel

Trafikksikkerhetsutvalget i Åfjord vil ha mer lys i Mørretunnelen. – Vi ber om belysning og bedre merking innvendig, skriver utvalget i referatet fra sitt siste møte.

Mørretunnelen er både mørk og dyster. Det første er et trafikkproblem, mener trafikksikkerhetsutvalget i Åfjord.   Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Mørretunellen ble satt på sakskartet i det siste møtet. Til stede var leder Ingrid G Hårstad, nestleder Jon Husdal, Sturla Hoøen fra politiet, Lars Arne Lien fraStatens Vegvesen, Bjørn Olden fra Trønderbilene og Hilde H. Humstad fra Åfjord Kommune.

Mørkt

Situasjonen rundt forholdene i og rundt Mørretunellen ble diskutert. Det ble til at  Åfjord Trafikksikkerhetsutvalg sender en henstilling til Statens Vegvesen om at forholdene i Mørretunellen blir forbedret umiddelbart.

– Skilting for å synliggjøre mulig alternativ trase for gående og syklende bør ordnes snarest. Dersom det vil ta tid å få på̊ plass lyssetning, ber vi om at tunnelen hvitmales, som et strakstiltak, skriver utvalget i sitt vedtak.
Se video!

Bil begynte å brenne under demonstrasjon

Under Motorama i Bjugn lørdag, ble det demonstrert hva som skjer hvis man kjører en bil uten henholdsvis motorolje og kjølevæske.

Store Fosen-prosjekter opp til behandling

Bygging av 550 meter med ny tunnel og nesten én kilometer med ny veg i Hellfjorden i Roan, løsning på rastutsatte fylkesveg 14 i Berfjorden i Roan, anleggsstart på fylkesveg 723 Ryssdalen - Paulen i Åfjord og investeringsbeslutning for nytt Brekstad fergeleie.Med sikkerhet i forsetet

Lærte trafikksikkerhet