Denne kommunen er først med jaktapp

Åfjord kommune går i bresjen for å digitalisere Kommune-Norge. Som landets første kommune har de utviklet en app for viltbørsen.
Nyheter

Viltbørsen har i flere år vært et tilbud som Åfjord kommune har hatt til innbyggerne sine. Der kan de som er interessert følge med på hvor langt jegerne har kommet i å felle kvotene sine av elg og hjort. Nå er det lansert en app for smarttelefon der både de som følger med på fellingsstatistikken og de som feller både kan følge med og bidra.

Åfjord kommune har tidligere mottat statlige midler for å utvikle dette prosjektet.

Rasjonelt

Hilde Haugdahl Humstad i landbrukskontoret forklarer at appen er et første ledd i Åfjord kommunes arbeid med å digitalisere tjenestene.

– Dette er del av arbeidet med å forenkle utmarkstjenestene til Åfjord kommune, sier Humstad.

Tidligere har jaktbørsen vært oppdatert ved at fellinger er meldt inn fortløpende fra jaktlagene, en person på rådhuset har lagt inn informasjonen i et regneark og deretter er det samme lagt inn på kommunens nettside.

– Det er en tungvindt prosess, sier informasjonsmedarbeider Kim Roger Asphaug i Åfjord kommune.

Nå kan alt dette foregå på smarttelefon.

– Appen fås både for iOS og Android, opplyser Asphaug.

Han har tett fulgt arbeidet med å utvikle appen. Foruten at det er ressursbesparende for kommunen, er det også enklere for jegeren.

– Det er en bonus, sier Asphaug.


Vil gjøre utmarka mer tilgjengelig

Åfjord kommune har fått 450 000 kroner fra staten for å forenkle utmarksforvaltninga. Det skal bli lettere for folk flest å bruke utmarka.40 Bjørnør-elger i bakken

Under elgjakta så langt, har i skrivende stund nesten 40 elger og 15 hjort blitt felt i Roan og Osen under årets storviltjakt.Flere hundre Fosen-elger er felt

Det er i Bjugn majoriteten av elgene for Bjugn/Ørland-regionen er felt under storviltjakta så langt.Åtte elger og tre hjorter felt i Roan

Viltbørsen for Roan viser at en tispirs elgokse på 217 kilo, er største felte dyr under årets storviltjakt så langt.