– Unikt og bør bevares

Et bunkersanlegg fra krigen ligger i området Ørland kommune nylig har planlagt etablering av et boligfelt. – Det lokale museale miljøet har hatt det i kikkerten lenge, sier geograf Olav Gunnar Berger.

Detalj fra det delvis nedgravde anlegget.   Foto: Børge Mohus / Kystfort.com

Nyheter

Anlegget Berger sikter til ligger nord på Leberen på Ørlandet. I etterkrigstida gikk anlegget under navnet Berg støttepunkt.