Planlegger lenger frem for å utvikle skoler og barnehager

Ørland kommune har vedtatt en rullerende fireårsplan for hvordan kommunen skal være best mulig skole- og barnehageeier.

Opphaug skole er blant de kommunale skolene og barnehagene Ørland kommune har vedtatt en mer langsiktig plan for å forvalte på en enda bedre måte.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

Kommunene eier og drifter skoler og barnehager. Ørland kommune har siden 2016 hatt et årshjul for hvordan de organiserer samarbeidet mellom skole- og barnehageledelse, styringen på kommunenivå og hvordan politikerne jobber med skole- og barnehagedrift.

Nå har kommunestyret vedtatt en ny fireårig plan som følger kommunestyreperioden med mål om å bli enda bedre på hvordan man skal organisere driften av skoler og kommunale barnehager.

LES OGSÅ: Navnekonkurranse: Vet du hva den nye skolen bør hete?

Kunnskap og utvikling

Det er kommunestyret som forvalter grunnskolene og de kommunale barnehagene go vedtar budsjetter og prioriteringer som skolene skal gjennomføre. Derfor er det viktig at politikerne har god og riktig kunnskap til å diskutere og vurdere tilstanden for skolene og barnehagene for så å fatte kloke vedtak for hvordan skolen skal driftes.

Kommuneadministrasjonen vurderer den nye fireårige planen som et verktøy for å sette seg utviklingsmål og velge seg satsingsområder basert på kunnskap om hvordan kommunens barnehager og grunnskoler er.

Planen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.