Stenger fylkesvei 710 helt for å sprenge

Onsdag stenges fylkesvei 710 helt i to timer ved Solemsvatnet i Bjugn på grunn av sprengningsarbeid.

Onsdag stenges fylkesvei helt ved Solemsvatnet i Bjugn for å sprenge her.  Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen

Nyheter

- Arbeidene har hittil gått bra og entreprenøren har hatt god framdrift. Det fine høstværet har også bidratt positivt, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen.

Fylkesvei 710 stenges helt i to timer ved Solemsvatnet i Bjugn fra klokka 18 på grunn av sprengningsarbeid tett på dagens veitrasé.

Her blir fylkesvei 710 helt stengt i to timer kommende onsdag.  Foto: Statens vegvesen

Steinmasse i kjørebanen

- Midt på parsellen står det igjen et fjellparti som ligger tett på dagens fv. 710. Det er utfordrende å holde trafikken i gang samtidig som fjellet skal sprenges. Ved sprengning vil mye av steinmassene komme ned i kjørebanen, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen til egen organisasjon.

Vegvesenet skriver på sine nettsider at rundt halvparten av fjellet som skal sprenges i parsellen ved Storkruktjønna er ferdig.

- Tidligere har vi klart oss med halvtimesstenginger ved sprengningsarbeidene. Men nå vil det kreve mer arbeid og tid å få åpnet vegen igjen, sier Edvardsen.

Den nye veitraséen kommer frem fra fjellet.  Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen

To runder

Sprengningsarbeidet er lagt til perioden med minst mulig trafikk.

- For å hefte trafikanter minst mulig, planlegger vi å sprenge ned fjellet i to etapper, hvor vegen stenges i to timer, sier Edvardsen.

Den andre stengingen i samme område, skal etter planen skje senere denne måneden.