Hedret de frivillige

Det skal mer til enn en prest og en kirkeverge for å få den kirkelige virksomheten til å gå rundt.

Frivillige i det kirkelige arbeidet i Rissa ble hedret på en tilstelning på Fissa misjonshus. 

Nyheter

Derfor inviterte de ansatte på kirkekontoret i Rissa alle frivillige som på ulikt vis det siste året har bidratt til å holde hjulene i gang i menighetsarbeidet i Rissa.  Om lag 180 invitasjoner var sendt ut, og et 80-talls personer hadde takket ja.

Takknemlighet

Frivilligfesten ble holdt på Fissa misjonshus, og det var kirketjenerne som sørget for at soddet var varmt, og prestene måtte ta seg av skitne tallerkener og kakerester som hadde falt på golvet.

- Vi gjør dette fordi vi vil vise at vi er takknemlig for den innsatsen de frivillige gjør. De stiller opp og gjør en viktig jobb i kirka. Det ville ikke være mulig å drive uten frivillige, sier kirkeverge i Rissa, Svanhild Sveaas Skrødal.

- Uvurderlig for kirka

Den nytilsatte biskopen i Nidaros, Herborg Finnset, var invitert til frivilligfesten på Fissa. Det var hennes første besøk i Fosen prosti etter at hun ble innsatt som biskop i høst.

Biskop Herborg Finnset. 

 

- De frivillige er uvurderlig for kirka. Det har jeg sagt til dem og skrytt av innsatsen de gjør her i Rissa, sier biskopen.

Likeverd

I følge biskopen er nordmenn nærmest verdensmestere i frivillighet. Annenhver nordmann er på en eller annen måte engasjert i frivillig arbeid.

- Frivilligarbeid er demokratiutvikling. Martin Luther demokratiserte synet på arbeid. Han mente det ikke var finere å være nonne i et kloster enn en bonde på en åker. Det er likeverdstanken som ligger bak, sier biskopen.

LES OGSÅ: Ti år med helsebringende dans