Blir manuell dirigering av trafikken

Arbeidet med den nye gang- og sykkelveien på fylkesveg 755 fra Vollakrysset og ned til Vanvikan sentrum er i gang.

Den nye gang- og sykkelveien fra Vollakrysset til Vanvikan sentrum skal være ferdig i løpet av november.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

Det må sprenges vekk en del fjellknauser for å gjøre plass til den nye gangveien, men Statens vegvesen opplyser at de vil forsøke og  bare ha korte stopp av trafikken.

Tar hensyn til båt og ferje

Salvene som sprenges er små, blant annet fordi det ligger hus i nærheten, og det blir manuell dirigering av trafikken mens sprengningsarbeidet pågår.

- Vi starter sprengning denne uka, og kan stenge i inntil et kvarter men vi forsøker å gjøre periodene så korte som mulig, opplyser byggeleder Hanne Engløkk. Hun opplyser at man også vil ta hensyn til hurtigbåt- og ferjeavganger så godt det lar seg gjøre, og ikke sprenge akkurat da.

Klar før jul

Totalt skal 4500 kubikk med masse sprenges bort.

 

Arbeidet med den nye gang- og sykkelveien skal etter planen være ferdig i løpet av november.

- Det er selvsagt litt avhengig av værforholdene, men det er planen, opplyser Engløkk.

Busslommer

I tillegg til gang- og sykkelvei skal det også anlegges to busslommer på den nye gangveien som er på i underkant av én kilometer.

 

- Vi skifter også stikkrennene, de begynner å bli gamle. I tillegg strammer vi opp krysset til boligfeltet, slik at det blir litt bedre. Det blir en fin gang- og sykkelvei, sier Engløkk.

LES OGSÅ:


- Kaiene kan bli bruhoder

Ordfører Ove Vollan (H) ser ikke problemer med at det nå bygges nye ferjekaier samtidig som det planlegges bru over fjorden.