Arvid Jåma ble første vinner av den sørsamiske kulturprisen noensinne:

- Det er en stor anerkjennelse for mitt arbeid fra 1960-tallet og til i dag

Det var under den sørsamiske høstfestivalen Tjaktjen Tjåangkhoe på Snåsa at Arvid Jåma mottok prisen, som ble delt ut for aller første gang.

Fra venstre: Berit Ellen Gaino Jåma, Birgitta Fossum, Arvid Jåma, May Britt Lagesen, Hanne-Lena Jåma   Foto: Anna Liisa Jåma

Nyheter

Jåma har i ei årrekke kjempet mot utbygging av vindkraftverk på Fosen, og i juryens begrunnelse vektlegges også dette.

LES OGSÅ: - En katastrofe for vår gruppe i Sør-Fosen

Forkjemper for samisk kultur

«Pristageren er en person som har brukt hele sitt liv til å styrke sørsamisk kultur. Som vedkommende selv har sagt «Det handler om århundre lange tradisjoner og om reindrifta som kulturbærer. Ja, det handler om å bevare et helt folk»

- Vedkommende har visst en imponerende styrke – for hele hans voksne liv har han kjempet mot storsamfunnets økende krav om å ta reinbeitearealer til andre formål. En kamp vedkommende fortsatt står i. Allerede på 1970-tallet startet kampen for å redde reinbeiteområdene mot store inngrep, en kamp som den dag i dag pågår i aller høyeste grad,»  heter det i juryens begrunnelse.

Arvid Jåma har hatt mange politiske verv knyttet til reindrifta og han har også engasjert seg for samisk kultur på mange måter. I en periode var han også vikarierende leder på Saemien Sijte, sørsamisk museum og kultursenter.

- Setter prisen utrolig høgt

Prisvinneren forteller selv at han ble overrasket over prisen, men at han ser på det som en stor anerkjennelse for arbeidet han har gjort.

- Det overrasket meg helt. Men jeg er stolt, glad og setter prisen utrolig høgt. Det er en stor anerkjennelse for mitt arbeid fra 1960-tallet og til i dag. Og nå kjempes det mot Åfjord kommunes elleville vindindustrivelsignelse. Det kjempes med livet som innsats. Det har jeg smertelig erfart, sier Jåma til Fosna-Folket.

Jåma så tidlig behovet av å dokumentere den sørsamiske tilstedeværelsen som en motvekt mot historikernes innvandringsteorier. Det har han gjort gjennom både å registrere kulturminner og gjennom sitt omfattende arbeid med å dokumentere slekter. Han har blant annet systematisert over 20000 samiske navn i familier og slekter, opplyses det i juryens begrunnelse.

LES OGSÅ: Her møtes samene og utbyggerne i retten

- Satt nesten hele natta

Da Fosna-Folket gratulerer med prisen, nevner Jåma nevner særlig to viktige ting han har fått utrettet.

- Jeg var i sin tid med på å starte Frode Fjellheims karriere. Jeg satt i Norsk samråd og det kom inn en beskjeden søknad, Frode Fjellheim søkte om litt støtte til et prosjekt han hadde noen ideer til, med sørsamisk joik. Ingen andre i komiteen var interessert, men jeg så muligheten til at vi kunne støtte et lite sørsamisk prosjekt, og var standhaftig. Vi satt nesten hele natta, og jeg fikk med meg lederen tilslutt så vi fikk gitt det første tilskuddet til Fjellheims karriere, minnes Jåma.

Fjellheim er i dag en anerkjent musiker og komponist, for å nevne noe.

Jåma var også med på å starte Norske Samers Riksforbund, som driver aktivt kultur-, samfunns-og opplysningsarbeid gjennom sine lokallag.  

- I 1977, på landsmøte i Skibotn ble jeg valgt til å være i valgkomiteen, og foreslo at nå var det på tide med en sørsame i styret. De nordsamiske var ikke helt enige, men det endte med at Odd Kappfjell ble styremedlem i NSR. Det er to veldig viktige ting jeg har vært med på, forteller Jåma.

- Ikke samer og rein på Fosen

Jåma er en flittig foreleser og formidler, og han deler gjerne sin kunnskap på alle de måter han kan. Utallige skoleelever har fått lære om sørsamisk kultur gjennom Jåma, men fortsatt er det mange som ikke har kunnskap om reindrift i områdene på Fosen, forklarer Jåma.

Han nevner ett eksempel fra syttitallet, da han var i sitt sjuende år med reindrift.

- Folk er ikke klare over hvem som er deres nærmeste nabo. I mitt sjuende år i reindrifta så var jeg på vei over Austdalen for å se etter rein, det var godt beite og ingen forstyrrelser. Da jeg kom nordom Nyjord og Gjølgavatnet, fikk jeg problemer med snøscooteren, og ble i tvil om jeg skulle fortsette. Jeg hadde ikke ski heller den dagen, så jeg valgte å kjøre ned til noe bosetting ved Tysbotnan, slik at jeg kunne ta meg derfra til bilveien slik at jeg kunne få hentet min bil og få heim snøscooteren.

Da Jåma kom til gårdstunet kom han i prat med en kar som lurte på hvem han var og hva han dreiv med.

- Nei, det fantes ikke samer og rein på Fosen, sa han. Det var nysnø og spor etter reinen ikke langt unna, men han protesterte og hevdet at det ikke fantes rein i området. Jeg sa at jeg var på mitt sjuende år, og at reinen i flere uker hadde holdt til like i nærheten, det var godt gjort at han ikke hadde sett dem. Det er et typisk eksempel, men slik er det faktisk enda i dag, sier Jåma.

- Skremmende

Han synes det er skremmende at folk ikke har mer kunnskap om den sørsamiske kulturen på Fosen.

- Det er skremmende at folk ikke vet noe om den sørsamiske kulturen, mens pygmeer og urfolk i Amazonas og Tanzania vet jo folk mye om, sier Jåma.

At Jåma er en verdig prisvinner, var juryen enige om. Den sørsamiske kulturprisen skal nå deles ut årlig.

– Det har ikke tidligere eksistert noen slik pris, og vi mente det var mange i det sørsamiske samfunnet som fortjente en oppmerksomhet. Prisen vil deles ut årlig til noen som har gjort en betydende innsats for sørsamisk kultur, sier Birgitta Fossum

Bakgrunn for Sørsamisk kulturpris ble opprettet av Nord-Trøndelag fylkeskommune og de samiske institusjonene i Nord-Trøndelag. Juryen består av Birgitta Fossum, Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter, Hanne-Lena Wilks, språksenteret Gïelem Nastedh og Berit Ellen Gaino Jåma, språksenteret Gïeleeaernie. Fylkesråd May Britt Lagesen delte ut prisen.