- Vi rensker bekken slik at fisken kan komme fram

Elevene på Skaugdalen Montessoriskole i Rissa sørger for at det kan bli bedre gyteforhold for fisken i Grennebekken.

Arnfinn Meyer Johnsen Rathe (foran) og Einar Andre Lein bryr seg lite om at de blir blaute når de kjemper med en vasstrukken trekabbe i Grennebekken. 

Nyheter

Grennebekken er en av gytebekkene for fisken i Skauga, og den løper ut i elva like ved Sæterbrua.

Audun Alseth er leder i Skauga elveeierforening, og det er elveeierforeninga som har tatt på seg ansvaret for å rydde en del av sidebekkene som renner ut i elva.

Audun Alseth og Einar Andre Lein fjerner en stokk fra bekken. 

 

- En av de beste gytebekkene

- Vi har fått tilsagn fra Fylkesmannen på 15 000 kroner for å renske sidebekker. NINA har kartlagt en del sidebekker til Skauga, og de sier at Grennebekken er en av de beste gytebekkene i elva Det er bra biologisk tilstand på bekken. Vi starter med Grennebekken fordi det var enkelt å få med seg skolen på arbeidet her. Etter hvert skal vi ta flere bekker også,  sier Alseth.

Hjelper fisken og vatnet

Johanna van Pinxteren går i 6. klasse og er en av elevene som hjelper til med å rydde bekken.

Bekkeryddere i aksjon under løvtaket. 

 

- Vi rensker bekken slik at fisken kan komme fram. Vi tar opp greiner og steiner slik at vatnet ikke stopper opp og ikke kommer seg videre. Og så har jeg berget slik at jeg ikke har blitt blaut, sier bekkerydderen mens hun nyter skolematen sin ved bålet.

Mat- og tørkepause ved gapahuken. 

 

Det er ikke alle som har vært like forsiktige eller heldig under arbeidet i bekken. Flere må tømme støvlene for vatn og vri opp både sokker og bukse før de er klare for neste økt i bekken.

- Rett inn i læreplanen

Marit Vemundstad er lærer på Skaugdalen Montessoriskole, og hun synes oppdraget fra elveeierforeninga er midt i blinken for skolen.

- Vi ble med på dette fordi vi fikk en henvendelse fra elveeierforeninga. Vi har uteskole hver torsdag, og dette er natur- og miljølære for oss. Det går rett inn i læreplanen vår. Og så er det viktig for oss å gjøre en innsats for lokalsamfunnet og grenda, sier Vemundstad.

Ved felles anstrengelse kommer stokken opp fra bekken. 

 

Da gjenstår det å se om laksen og sjøørreten er så fornøyde med arbeidet 5. 6. og 7. klassingene ved Skaugdalen Montessoriskole har gjort at de får enda mer lyst til å gyte i bekken.

LES OGSÅ: Enda et funn på Fosen